SimCity BuildIt برای سیستم عامل های iOS و AndroidOS نیز عرضه خواهد شد!

SimCity_(2013)_logo

SimCity BuildIt برای سیستم عامل های iOS و AndroidOS نیز عرضه خواهد شد!

ادامه خواندن “SimCity BuildIt برای سیستم عامل های iOS و AndroidOS نیز عرضه خواهد شد!”