انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: ماشین ها و موتور های روز دنیا
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

ماشین ها و موتور های روز دنیا

زیر انجمن‌ها:

 1. عکس ماشین ها
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

موضوع‌ها

 1. ﺷﺎﺳﯽ‌ﺑﻠﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻪ ﺭﺩﯾﻔﻪ ﻫﯿﻮﻧﺪﺍﯼ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ؛ ﺁﻟﮑﺎﺯﺍﺭ 6 ﻧﻔﺮﻩ (0 پاسخ)
 2. طراحی خودرو بی ام و سری E60 5 با جلو پنجره بزرگ M3 (0 پاسخ)
 3. چرا خودرو هامرEV شاسی بلند در مقایسه با وانت قدرت کمتری دارد؟ (0 پاسخ)
 4. 54 ﻫﺰﺍﺭ ﺩﻻ‌ﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ خودرو ﺑﯽ ‌ﺍﻡ ‌ﻭ ۲۰۰۲ ﺧﺎﺹ! (0 پاسخ)
 5. هﯿﻮﻧﺪﺍﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ خودرو ﻭﻟﺴﺘﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ (0 پاسخ)
 6. ﺑﺮﺩ 1000 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮﺍﯼ خودروی ﺗﺎﺯﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﭼﯿﻨﯽ (0 پاسخ)
 7. خودرو ﺩﺍﻧﮓ ﻓﻨﮓ S560 ﻣﺪﻝ 2021 ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﺪ (0 پاسخ)
 8. چه کسانی پراید را یک ماهه ۲۲ میلیون تومان گران کردند؟ (1 پاسخ)
 9. انتشار ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ جدیدی از خودرو سوبارو BRZ مدل 2022 با نمای اسپرت تر (0 پاسخ)
 10. FV Frangivento Sorpasso:ابر خودروی ایتالیایی که نامش را نشنیده اید (0 پاسخ)
 11. ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺑﺘﻤﻦ!ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻓﯿﻠﻢ‌ﻫﺎﯼ ﻫﺎﻟﯿﻮﻭﺩﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧد (0 پاسخ)
 12. ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺭﻧﻮ ۵ ﺗﻮﺭﺑﻮ؛ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﺎﺹ 50 ﻫﺰﺍﺭ ﺩﻻ‌ﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ 200 ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷد (0 پاسخ)
 13. ﻓﺮﻭﺵ 21 ﻫﺰﺍﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ 24 ﺳﺎﻋﺖ؛ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺍﺯ ﮐﯿﺎ EV6 (0 پاسخ)
 14. ﺁﻣﺎﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﻋﺠﯿﺐ ﮐﺮﺍﯾﺴﻠﺮ: ﺗﻨﻬﺎ 2 ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ خودرو ﻭﺍﯾﭙﺮ ﻭ 200 ﻫﺰﺍﺭ ﺟﯿﭗ! (0 پاسخ)
 15. ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ 86 ﺭﺳﻤﺎً ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ (0 پاسخ)
 16. خودرو شﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻫﺎﻣﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷد (0 پاسخ)
 17. ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﯿﮑﻠﺖ 2 ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ ﺑﯽ ﺍﻡ ﻭ R1200RT؛ ﺳﺒﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﻃﺮﺍﺣﯽ (0 پاسخ)
 18. ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ﺳﺮﯼ 70، ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻤﻞ ﻭﺍﮐﺴﻦ ﮐﺮﻭﻧﺎ (0 پاسخ)
 19. خودرو ﺍﻡ ﺟﯽ ﺳﺎﯾﺒﺮﺳﺘﺮ ﺑﺮﻗﯽ؛ ﻣﺪﻝ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ با ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ 5G (0 پاسخ)
 20. ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮﺩﺭﻭﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﺎﺹ ﻣﺮﺳﺪﺱ ﺑﻨﺰ؛ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ۲۵ ﻧﺴﺨﻪ! (0 پاسخ)
 21. ﻋﺠﯿﺐ‌ﺗﺮﯾﻦ موتورسیکلت ﻫﻮﻧﺪﺍ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﯽ‌ﺭﺳﺪ؛ ﻫﻮﻧﺪﺍ Motocompo (0 پاسخ)
 22. رونمایی ﺍﺳﺘﻼ‌ﻧﺘﯿﺲ از یک ون برقی پاک (0 پاسخ)
 23. ﺍﻡ ﺟﯽ ﺳﺎﯾﺒﺮﺍﺳﺘﺮ،یک خودرو مفهومی نو (0 پاسخ)
 24. خودرو ﭘﯿﮑﺎﭖ ﻣﺰﺩﺍ BT-50 ﺗﺎﻧﺪﺭ ۲۰۲۱ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ (0 پاسخ)
 25. خودرو ﻧﯿﺴﺎﻥ ﭘﺎﺗﺮﻭﻝ ﻧﯿﺴﻤﻮ 2022 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ (0 پاسخ)
 26. خودرو ﻫﯿﻮﻧﺪﺍﯼ ﺟﻨﺴﯿﺲ X ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ (0 پاسخ)
 27. ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ خودرو ﭼﺮﯼ Big Ant (0 پاسخ)
 28. ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﺎﺹ ﺑﯽ ﺍﻡ ﻭ ﺑﻔﺮﻭﺵ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ (0 پاسخ)
 29. خودرو ﺍﻡ ﺟﯽ RX3 ﭘﺮﻭ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ؛ ﮐﺮﺍﺱ‌ﺍﻭﻭﺭﯼ ﻧﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ! (0 پاسخ)
 30. اولین تویوتا پاریس کراس ادونچر در راه است (0 پاسخ)
 31. ﻟﮑﺴﻮﺱ LF-Z ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ (0 پاسخ)
 32. ﮐﯿﺎ EV6 ﺭﺳﻤﺎً ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ؛ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﮐﺎﻣﻼ‌ً ﺑﺮﻗﯽ ﮐﯿﺎ ﺑﺎ 577 ﺍﺳﺐ ﺑﺨﺎﺭ (0 پاسخ)
 33. خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ﺳﺮﯼ 70 ﺑﺎ 6 ﭼﺮﺥ ﻭ 430 ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ؛ ﻏﻮﻝ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻓﺮﻭﺩ (1 پاسخ)
 34. ﻧﺴﺨﻪ ﻟﻮﮐﺲ ﺑﺴﺘﺮﻥ T99 ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ FAW (0 پاسخ)
 35. ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮﺩﺭﻭﯾﯽ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﻼ‌ﯼ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻫﻢ ﻭﺯﻥ ﺧﻮﺩ ﮔﺮﺍﻥ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ! (0 پاسخ)
 36. هیولای ژاپنی ; سوپرا (1 پاسخ)
 37. نسخه سالن Ford Mondeo تا مارس 2022 از دور خارج می شود (0 پاسخ)
 38. ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ 805 ﺍﺳﺐ ﺑﺨﺎﺭﯼ ﻫﯿﻮﻧﺪﺍﯼ؛ ﻗﺪﺭﺗﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻫﯿﺪﺭﻭﮊﻥ (0 پاسخ)
 39. ﺍﻡ ﺟﯽ ﺑﺰﻭﺩﯼ ﯾﮏ ﺍﺑﺮﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺑﺮﻗﯽ ﺭﺍ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ (0 پاسخ)
 40. لامبورگینی اوروس رکورد جدیدی را در یخ دریاچه بایکال ثبت کرد (0 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66