انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: تحصیلات دانش آموزی و دانشجویی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

تحصیلات دانش آموزی و دانشجویی

موضوع‌ها

 1. علائم جمع _ادبیات فارسی (0 پاسخ)
 2. تفاوت نقش نمای اضافه/- ِ/ با میان وند /-ِ / در چیست؟ (0 پاسخ)
 3. گروه اسمی وابسته های پیشین (0 پاسخ)
 4. وابسته وابسته _ وابسته های درجه 2 (0 پاسخ)
 5. انواع « چه » در زبان فارسی (0 پاسخ)
 6. آیا صفت‌های عالی هم می‌توانند جانشین اسم بشوند یا نه؟_ادبیات فارسی (0 پاسخ)
 7. تفاوت گذاردن و گزاردن برای املای ِکنکور_ادبیات فارسی (0 پاسخ)
 8. ساختمان واژه در ادبیات فارسی (0 پاسخ)
 9. انواع "را" در ادبیات فارسی (0 پاسخ)
 10. بررسی سه واژه" خلبان،استکان،خروار" در ادبیات فارسی (0 پاسخ)
 11. انواع "تا" در زبان فارسی (0 پاسخ)
 12. اقسام فعل ازنظر زمان _ادبیات فارسی (0 پاسخ)
 13. تحلیل افعال "خواستن، برخاستن، خاستن " _ادبیات فارسی (0 پاسخ)
 14. نکته‌هائی از «است» و «هست» _دستور زبان فارسی (0 پاسخ)
 15. واژگان دو - چند املایی _ادبیات فارسی (0 پاسخ)
 16. اصول نشانه گذاری در زبان پارسی (0 پاسخ)
 17. «وند ترکیب‌ساز»_ادبیات فارسی (0 پاسخ)
 18. متمم یابی_ادبیات فارسی (0 پاسخ)
 19. ریشه شناسی واژگان پارسی (0 پاسخ)
 20. قرابت معنایی _ فقط عاشق عشق راميفهمد (0 پاسخ)
 21. قرابت معنایی _ بيهوشی عاشق (0 پاسخ)
 22. ارایه تکرار (0 پاسخ)
 23. آرایه لف و نشر (0 پاسخ)
 24. آرایه قلب (0 پاسخ)
 25. رشته حقوق (0 پاسخ)
 26. گامهای مهم و اساسی در انتخاب رشته (0 پاسخ)
 27. نمره منفی برای سوال‌های سخت کنکور ۱۴۰۰ اعمال نمی‌شود (0 پاسخ)
 28. تغییرات کنکور تصویب قطعی شد (0 پاسخ)
 29. چرا کتاب عربی جامعه انسانی خیلی سبز؟ (1 پاسخ)
 30. ملاکِ نشان دار کردنِ تست ها چیست؟ _کنکور (0 پاسخ)
 31. مشاوره با داوطلبان کنکور _ اهمیت کتاب درسی (0 پاسخ)
 32. بررسی آزمون های موجود در کشور برای کنکور سراسری سال 1401 (0 پاسخ)
 33. جمله چند جزئی_ادبیات فارسی (0 پاسخ)
 34. فعل های ناگذر و گذرا_ادبیات فارسی (0 پاسخ)
 35. تسلسل علت ها محال است_دین و زندگی (0 پاسخ)
 36. خلاصه درس دوم دینی یازدهم (0 پاسخ)
 37. خلاصه درس سوم دینی یازدهم (0 پاسخ)
 38. محاسبات اسان _داستان عدد ۵ (0 پاسخ)
 39. آسان كردن محاسبات (0 پاسخ)
 40. اعداد_عربی دهم درس ۲ (0 پاسخ)