انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: تحصیلات دانش آموزی و دانشجویی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

تحصیلات دانش آموزی و دانشجویی

موضوع‌ها

 1. زبان شناسی (0 پاسخ)
 2. میزان آسیب زندگی مجردی دانشجویی/ کمترین آسیب برای دانشجویان بومی همراه با والدین (0 پاسخ)
 3. کنکور گروه آزمایشی هنر برگزار شد (0 پاسخ)
 4. زمان و نحوه ثبت نام پذیرش بدون آزمون در 3 مقطع اعلام شد (0 پاسخ)
 5. زبان و ادبیّات فارسی (0 پاسخ)
 6. علوم قرآن و حدیث (0 پاسخ)
 7. مردم شناسی (0 پاسخ)
 8. روزنامه نگاری (0 پاسخ)
 9. ژئوتوریسم چیست؟ (1 پاسخ)
 10. یكی از محبوب ترین شغلهای جهان (2 پاسخ)
 11. تجربی – پزشکی >> گفتار درمانی (0 پاسخ)
 12. تجربی – پزشکی >> اتاق عمل (0 پاسخ)
 13. تجربی – پزشکی >> ارشد ناپیوسته پزشکی ورزشی (0 پاسخ)
 14. تجربی – پزشکی >> فناوری اطلاعات سلامت (0 پاسخ)
 15. تجربی – پزشکی >> تکنولوژی پرتو درمانی (0 پاسخ)
 16. تجربی – پزشکی >> فوریت های پزشکی (0 پاسخ)
 17. تجربی – پزشکی >> اعضای مصنوعی (0 پاسخ)
 18. تجربی – پزشکی >> فیزیو تراپی (0 پاسخ)
 19. تجربی – پزشکی >> مامایی (1 پاسخ)
 20. تجربی – پزشکی >> هوشبری (0 پاسخ)
 21. تجربی – پزشکی >> پرستاری (0 پاسخ)
 22. تجربی – پزشکی >> بینایی سنجی (0 پاسخ)
 23. تجربی – پزشکی >> دندان پزشکی (0 پاسخ)
 24. تجربی – پزشکی >> دارو سازی (0 پاسخ)
 25. تجربی – پزشکی >> رادیولوژی (0 پاسخ)
 26. تجربی – پزشکی >> علوم آزمایشگاهی (0 پاسخ)
 27. پروپوزال چيست و در تنظيم آن چه نكاتي بايد رعايت شود؟ (0 پاسخ)
 28. انسانی >> علوم تربیتی (0 پاسخ)
 29. انسانی >> علوم انتظامی (0 پاسخ)
 30. انسانی >> علوم ارتباطات اجتماعی (0 پاسخ)
 31. انسانی >> مشاوره و راهنمایی (0 پاسخ)
 32. ریاضی – فنی مهندسی >> مهندسی هوانوردی – خلبانی (0 پاسخ)
 33. ریاضی – فنی مهندسی >> مهندسی نسّاجی (0 پاسخ)
 34. آمار (0 پاسخ)
 35. ریاضی – فنی مهندسی >> مهندسی آبیاری (0 پاسخ)
 36. ریاضی – فنی مهندسی >> مهندسی فناوری اطّلاعات (0 پاسخ)
 37. ریاضی – فنی مهندسی >> عمران کارتوگرافی (0 پاسخ)
 38. ریاضی – فنی مهندسی >> مهندسی مکاترونیک (0 پاسخ)
 39. ریاضی – فنی مهندسی >> مهندسی مدیریت پروژه (0 پاسخ)
 40. ریاضی – فنی مهندسی >> مهندسی مدیریت اجرایی (0 پاسخ)