انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: موسیقی شرق ( کره ی جنوبی ؛ K pop )
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

موسیقی شرق ( کره ی جنوبی ؛ K pop )

صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

موضوع‌ها

 1. متن و ترجمه اهنگ sorry sorry از سوپر جونیور (0 پاسخ)
 2. متن و ترجمه اهنگ Super Junior (سوپر جونیور) به نام Mamacita (0 پاسخ)
 3. ران بی تی اس قسمت 115 (0 پاسخ)
 4. ترجمه لیریک و تلفظ اهنگ top از straykids (0 پاسخ)
 5. ترجمه لیریک و تلفظ اهنگ NotByTheMoon از GOT7 (0 پاسخ)
 6. ترجمه لیریک و تلفظ اهنگ CatAndDog از TXT (0 پاسخ)
 7. اجرای call me beby از اکسو (0 پاسخ)
 8. موزیک ویدیو Wolf از اکسو (ورژن چینی) (0 پاسخ)
 9. موزیک ویدیو Power از اکسو ( ورژه چینی) (0 پاسخ)
 10. ترجمه لیریک تلفظ اهنگNineAndThreeQuarters)Run away) از TXT (0 پاسخ)
 11. ترجمه لیریک و تلفظ اهنگ Calendar از(Ryeowook (super junior (0 پاسخ)
 12. بیوگرافی گروه SHINee (2 پاسخ)
 13. ترجمه لیریک و تلفظ اهنگ trust my love از GOT7 (0 پاسخ)
 14. ترجمه لیریک و تلفظ اهنگ slump از straykids (0 پاسخ)
 15. ترجمه لیریک و تلفظ اهنگ Look از GOT7 (0 پاسخ)
 16. متن آهنگ جدید Ha Sung Woon به نام Forbidden Island (0 پاسخ)
 17. ترجمه لیریک تلفظ اهنگ Look از Redvelvet (0 پاسخ)
 18. ترجمه و لیریک اهنگ Go live از straykids (0 پاسخ)
 19. ران بی تی اس قسمت 87 (0 پاسخ)
 20. ران بی تی اس قسمت ۸۸ (0 پاسخ)
 21. ترجمه لیریک و تلفظ اهنگ DISTRICT9 از straykids (0 پاسخ)
 22. ترجمه لیریک و تلفظ اهنگ voices از straykids (0 پاسخ)
 23. ترجمه لیریک و تلفظ اهنگ TheMelody از SuperJunior (0 پاسخ)
 24. ترجمه لیریک و تلفظ اهنگ Gotcha از ParkJiHoon (0 پاسخ)
 25. ترجمه لیریک و تلفظ اهنگ Us again از seventeen (0 پاسخ)
 26. بیوگرافی گروه کره ای Oh my girl (0 پاسخ)
 27. بیوگرافی گروه کره ای IKON (0 پاسخ)
 28. ترجمه لیریک و تلفظ اهنگ ? I'M OKاز IKON (0 پاسخ)
 29. بیوگرافی گروه کره ای Twice (0 پاسخ)
 30. ران بی تی اس قسمت 88 (0 پاسخ)
 31. ران بی تی اس قسمت 89 (0 پاسخ)
 32. ران بی تی اس قسمت 90 (0 پاسخ)
 33. ران بی تی اس قسمت 91 (0 پاسخ)
 34. ران بی تی اس قسمت 92 (0 پاسخ)
 35. ران بی تی اس قسمت 93 (0 پاسخ)
 36. ران بی تی اس قسمت 94 (0 پاسخ)
 37. ران بی تی اس قسمت 95 (0 پاسخ)
 38. ران بی تی اس قسمت 96 (0 پاسخ)
 39. ران بی تی اس قسمت 97 (0 پاسخ)
 40. ران بی تی اس قسمت 98 (0 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32