انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: موسیقی شرق ( کره ی جنوبی ؛ K pop )
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

موسیقی شرق ( کره ی جنوبی ؛ K pop )

صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

موضوع‌ها

 1. ران بی تی اس قسمت 121 (0 پاسخ)
 2. ران بی تی اس قسمت 120 (0 پاسخ)
 3. موزیک ویدیو make it right از BTS (1 پاسخ)
 4. اجرای اهنگ از بی تی اس در اولین روز کنسرت Map Of The Soul ON:EButterfly (1 پاسخ)
 5. موزیک ویدیو for you از BTS (1 پاسخ)
 6. لیریک اهنگ louder than bombs از بی تی اس (1 پاسخ)
 7. اجرای اهنگ louder than bombs از بی تی اس (1 پاسخ)
 8. متن و ترجمه اهنگ for you از بی تی اس (1 پاسخ)
 9. متن ترجمه اهنگ make it right از BTS (0 پاسخ)
 10. لیریک و ترجمه و تلفظ اهنگ Chocolate از Day6 (0 پاسخ)
 11. لیریک و ترجمه و تلفظ اهنگ Beautiful Feeling از Day6 (0 پاسخ)
 12. لیریک و ترجمه و تلفظ اهنگ Shoot Me از Day6 (0 پاسخ)
 13. لیریک و ترجمه و تلفظ اهنگ I like you از Day6 (0 پاسخ)
 14. لیریک و ترجمه و تلفظ اهنگ Pour از Day6 (0 پاسخ)
 15. لیریک و ترجمه و تلفظ اهنگ All Alone از Day6 (0 پاسخ)
 16. لیریک و ترجمه و تلفظ اهنگ I Need Somebody از Day6 (0 پاسخ)
 17. لیریک و ترجمه و تلفظ اهنگ When You Love Someone از Day6 (0 پاسخ)
 18. لیریک و ترجمه و تلفظ اهنگ Sweet Chaos از Day6 (0 پاسخ)
 19. لیریک و ترجمه و تلفظ اهنگ Not fine از Day6 (0 پاسخ)
 20. لیریک و ترجمه و تلفظ اهنگ Not mine از Day6 (0 پاسخ)
 21. لیریک و ترجمه و تلفظ اهنگ Zombie از Day6 (0 پاسخ)
 22. لیریک و ترجمه و تلفظ اهنگ Love Me Or Leave Me از Day6 (0 پاسخ)
 23. لیریک و ترجمه و تلفظ اهنگ Where The Sea Sleeps از Day6 (0 پاسخ)
 24. لیریک و ترجمه و تلفظ اهنگ Valkyrie از oneus (0 پاسخ)
 25. لیریک و ترجمه و تلفظ اهنگ Hide And Seek از oneus (0 پاسخ)
 26. لیریک و ترجمه و تلفظ اهنگ Come Back Home از oneus (0 پاسخ)
 27. لیریک و ترجمه و تلفظ اهنگ to be or not to be از oneus (0 پاسخ)
 28. لیریک و ترجمه و تلفظ اهنگ Bbusyeo از Oneus (0 پاسخ)
 29. لیریک و ترجمه و تلفظ اهنگ A Song Written Easily از oneus (0 پاسخ)
 30. لیریک و ترجمه و تلفظ اهنگ lit از oneus (0 پاسخ)
 31. لیریک و ترجمه و تلفظ اهنگ Twilight از Oneus (0 پاسخ)
 32. متن و ترجمه اهنگ dope از بی تی اس (0 پاسخ)
 33. متن و ترجمه اهنگ No More Dream از بی تی اس (0 پاسخ)
 34. متن و ترجمه اهنگ بمان ( Stay )از بی تی اس (0 پاسخ)
 35. متن و ترجمه اهنگ Telepathy از بی تی اس (0 پاسخ)
 36. متن و ترجمه اهنگ Blue & Grey از بی تی اس (0 پاسخ)
 37. متن و ترجمه اهنگ Dream Glow - BTS (0 پاسخ)
 38. متن و ترجمه ON از BTS (0 پاسخ)
 39. لیریک و ترجمه و تلفظ اهنگ Adore You از seventeen (0 پاسخ)
 40. لیریک و ترجمه و تلفظ اهنگ Change Up از seventeen (0 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32