انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: ریمکس آهنگ برگرد به خونه -ـ-
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
یعنیـ ر*** تو آهنگ |:

هرکی این افتضاح رو به بار آورده , بـاس بره بمیره ...

هنوز با چه افتخاری تو یوتیوپ گذاشته . خیلی هم زیرش از خودش تعریف کرده |:

یا قمر بنی هـاشم :||

اصن من حرفی ندارم ... فقد گوش کنید بعد برید آهنگ اصلی رو یه مروری کنید |: