انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: نسخه دوم تا تهشـــ هستم
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
کشور منـــــــــــــ . . .
[ltr]نسخه دوم تا تهشـــ هستم 1[/ltr]
ڪشور مـטּ جاییـست


ڪـﮧ
غرور بعضے پسراטּ .. نمایش ڪش

شورتCK KELVIN 

و افتـפֿـار بعضے בפֿـتراטּ ، بوق ِ یڪ بنـزآلبـآلویے استــ ...
خدایا وقت آטּ نرسیـבه که به בاבماטּ برسے؟
نسخه دوم تا تهشـــ هستم 1
نسخه دوم تا تهشـــ هستم 1دخنسخه دوم تا تهشـــ هستم 1ــتر باشـــ . .
 
 
نسخه دوم تا تهشـــ هستم 1خودت باشـنسخه دوم تا تهشـــ هستم 1ـــ . .
 
 
بگذار گرگـــ های شهر هرچه میخواهند بگویــند. .
 
 
 

.به دنیا امده اند
 تا زوزهــ بکشند  
نسخه دوم تا تهشـــ هستم 1
نسخه دوم تا تهشـــ هستم 1פֿـوشبختے یعنےنسخه دوم تا تهشـــ هستم 1
 
 
نسخه دوم تا تهشـــ هستم 1یڪے پشت ωـرت פرف بزنـہنسخه دوم تا تهشـــ هستم 1
 
 
نسخه دوم تا تهشـــ هستم 1بعـــــב رفقــــات یـہ  جــــورے  ـبزنלּ تو בهنــشنسخه دوم تا تهشـــ هستم 1
 

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
نسخه دوم تا تهشـــ هستم 1

به بعضیام باس گفت  :
 
ببین درســـتـــــه 
 
تو نتونستی خرم کــنی....
 
ولی  

 
دیگه کم کم داری سگم میکنی!!!!

نسخه دوم تا تهشـــ هستم 1
 
مـטּ عاشق בخترونگےنسخه دوم تا تهشـــ هستم 1 هـــامــم
 
 گشتــטּ توصــבتا نسخه دوم تا تهشـــ هستم 1مغازه و خریــבטּ از هموטּ اولی،
 
جیییغ توترטּ هـــوایی،
 
پچ پچ בرگوشیو یهو بلنــב بلنــב פֿـنــבیــב نــآ،
 
حرفاے בخــــــــترونه
 
فحشاے پاستوریزـہ نثــار مخاطب פֿـاص ڪرבن،
 
لوس شــבטּ واس بــابایی...،
 
دائم الخرکیــــــــــــــــــــــــــــــف بودن(مختص من و مهرنوش)
 
مــטּ בخترونگیمونسخه دوم تا تهشـــ هستم 1 باهیچےنسخه دوم تا تهشـــ هستم 1 عوض نمیڪنم 
  √✔یـہ نفرҐ ..ولے واسـہ ؋رنـــבاҐ یـہ ارتشـــҐ √✔
نسخه دوم تا تهشـــ هستم 1                        

نسخه دوم تا تهشـــ هستم 1
 ڪے گفتـہ مלּ تنهام؟؟

 
نسخه دوم تا تهشـــ هستم 1 منونسخه دوم تا تهشـــ هستم 1

 
 ڪــــوכڪ כرونمو 

 
 ڪرҐ כرونمو

 
 اوלּ روے ωـــــــــــــــگҐ


 
 یـہ פֿـانواכـہ ایҐ פֿـیلیҐ פֿـوشبختیҐ بعله... 

 
 اصلا جرات כارے بیا نزכیڪ. Big Grin


نسخه دوم تا تهشـــ هستم 1
من فقط مــــــسئول حرفاییم که میزنم!
 
نه برداشتی که مردم از حرفــــــــــــام میکنن!
نسخه دوم تا تهشـــ هستم 1
مَن کــِـــــــهـ رَکیــک تَریـن فُشِ باب ـآم  دیوونــِه

و مُستَهجَن تــَریننسخه دوم تا تهشـــ هستم 1 حَرفِ مامـآنـَم بی شَخصیَت بُود شُــــدَم این!!

خدایـآآآآآا بَچَمـــــــــو به تــُو سِپردَم! :
نسخه دوم تا تهشـــ هستم 1
اینْ pou پـــدَسّگ مَنُو نِصفِه شَب بیدـآر کَردِه میگِه
 
I'm hungry :|
 
خو توله ســـَگ مَن خودَمم اَلان
 
I'm hungry :|
 
I'm thirsty :|
 
 I eed to go wc  :|
 
 I don't wash my makeup yet :|
 
I'm blackboard :|
 
I go to school by bus  :|
 
 my father like purpleنسخه دوم تا تهشـــ هستم 1 rose :|
 
اینا دَلیل میشد مَنو اَز خوـآب بیدـآر کُنی دَیــــــــوصْ :|
نسخه دوم تا تهشـــ هستم 1
راستی یه  طرز فکری خیلی وقته من رو مغشول خودش کرده
 
درستــه بهشتــ خوبه

ولـــی جهنــَم همــــه آشنــــــآن !؟؟؟؟
 
نع؟

       ایول بابا فهمیدیم دخترا اعتماد به سقف بیسیار عالی دارن ماشالله به دختران ایران