انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: خلیج فارس می خواهی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سروده امير شهيدسرتيپ بهرام آريافر –جنگ ايران و عراق –مقاومت 33روزه خرمشهر - جبهه گمرك خرمشهر -در تاريخ21/7/1359
مرا از مرگ ترساني
اگر روزي خدا خواهد
جوابت را به نوك اين سنان سرد ميگويم
خليج فارس ميخواهي؟
چنين گستاخ ميگويي ؟تو خوزستان همي خواهي؟
بدان اين را،ميان آبهاي نيلگونش غرق مي گردي
اگر روزي خدا خواهد
اگر روزي امام امت ما اين چنين گويد
رويد وخاك آنجا ،بر سر آن بي همه چيزان فرو ريزيد
به پيشت باز مي گردم
برايت من حديث مرگ مي خوانم
وتخم مرگ افشانم
به پيش آن دروغين رب بي چيزت
سيه روزت بگردانم
تورا بر خاك بنشانم
مرا از مرگ ترساني
اگر روزي خدا خواهد
جوابت را به نوك اين سنان سرد ميگويم
خليج فارس ميخواهي؟
چنين گستاخ ميگويي ؟تو خوزستان همي خواهي؟
بدان اين را،ميان آبهاي نيلگونش غرق مي گردي
سر راه صدايت را
ميان راه تاريك گلو بندم
همان گونه كه روم باستان از پاي افكندم
تورا بر خاك بنشانم
به پيش آن دروغين رب بي چيزت
سيه روزت بگردانم
تورا بر خاك بنشانم
نميداني،نميداني من و هم ميهنان من
به پاس يك وجب زين خاك جاويدان
چه خونها خونبهاي اين سرا كرديم
خليج فارس ميخواهي؟
چنين گستاخ ميگويي ؟تو خوزستان همي خواهي؟
بدان اين را،ميان آبهاي نيلگونش غرق مي گردي.....
ممنون
خیلی زیبا بود
نخوندمش ولی از این خلیجش پارس بود معلومه که خیلی زیبا بوده....
خلیج همیشه فاااااااااااااااااااااااااااااااارسBig Grin
خلیج فااااااااااااااااااااااااارس
AngelAngelAngel
خوب بودSmile
شاخاب پارس Idea