انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: شعری زیبا
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
شعری زیبا از زنده یاد
《حمید مصدق》 ●■●■●■●■●■●■●■●●
باز هم من زنده ام،آه اي خدا متشکرم!
 بازباران برغبارشيشه ها،متشکرم!
 بازهم بيداري وخميازه وصبحي دگر،
ديدن آينه و نوروصدا،متشکرم!
 بازهم يک سفره ويک چاي داغ ونان گرم،
 فرصت ديدارتو دراين فضا، متشکرم!
 بارديگر ميتوانم بوکنم از پنجره،
ياس خيس خانه همسايه رامتشکرم!
 گرچه دراين وقت پر،گهگاه يادت ميکنم،
 خاطرم جمع است ميبخشی مرا، متشکرم!
 منکه بی تسبيح وبی سجاده ام ،
ازمن بگير،
 اين تغزل رابعنوان دعا،متشکرم.