انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: ×+ اُتـــآقِ تَـــنهآیـــیِ مَن +×
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
 سلام اے رهگذر 
 
  
 
 با نگاـہ بے انتهایت
 
  
 
 بـہ عمق تڪ تڪ حروف و واژـہ هایم بنگر
 
  
 
 بنگر و آرام آرام مرا همراـہ با ایטּ صفحـہ ورق بزטּ
 
  
 
 و سپس
 
  
 
 بـہ رسم روزگار
 
  
 
 مرا و عمق نوشتـہ هایم را
 

  
 
 بـہ دست فراموشے بسپار ×+ اُتـــآقِ تَـــنهآیـــیِ مَن +× 1
 ڪـــ   ـاشــ
 ڪــــ   ـاشــ همـــانطــور ڪــــه از شڪستـــــنـ شیشـہ اے بر مے گردے 
 
  
 
 و نگـــ   ـاهش مے ڪنـــے
 

  
 
 وقتے دل مـــــــــرا شڪـــانــدے یــــــــڪـ بار بر مے گشتــے 
 

  
 
 و فقــط نیــــــم نگــ   ـاهــے مے ڪــــردے
 
  
 
 حــــالا فـــــداے ســرتـــــــــــ ڪــــه نـخــواستــــے 
 

  
 
 لا اقـل ڪفــــــشـ بــہ پایــــــــــتــ مے ڪــــــردے 
 
  
 
 تـــا شـڪستـــــہ هــاے دلـ  ـم پایـــــــتــ را زخــمـــے نـڪنــــــــد 


×+ اُتـــآقِ تَـــنهآیـــیِ مَن +× 1

 یڪے بیاید دســــــتـ ایــטּ خاطــرہ هـــــا را بگیـــرد و ببــرد گـــــردشـ
 
  
 
 ڪـــلافـــہ ام ڪردہ انـــد
 
  
 
 بــــــس ڪـہ نـــــــــقـ مے زننــد بـہ جـــانـــــــــم
 
  
 
 خستـــــہ شدہ ام از گـــذر خاطــــراتــــــــ ،خستــــــــــــہ ام 

×+ اُتـــآقِ تَـــنهآیـــیِ مَن +× 1

 تو بر مے گردے و زندگے را . . . 
 
  
 
 از جایے ڪـہ پارہ شدہ دوبارہ بـہ هم مے دوزیم
 
  
 
 در صندوق خاطرہ ها هنوز نخ براے بخیـہ زدטּ هست ! 

×+ اُتـــآقِ تَـــنهآیـــیِ مَن +× 1


 مقدارے طناب در خانـہ هست
 
  
 
 مے آیے تا با هم طناب بازے ڪنیم
 
  
 
 یا ڪـہ گرہ اش بزنم بر سقف . . . ؟ 

×+ اُتـــآقِ تَـــنهآیـــیِ مَن +× 1
 یڪے بیاید دســــــتـ ایــטּ خاطــرہ هـــــا را بگیـــرد و ببــرد گـــــردشـ

 
  

 
 ڪـــلافـــہ ام ڪردہ انـــد

 
  

 
 بــــــس ڪـہ نـــــــــقـ مے زننــد بـہ جـــانـــــــــم

 

  

 
 خستـــــہ شدہ ام از گـــذر خاطــــراتــــــــ ،خستــــــــــــہ ام


این یکی بدجوری راست میگه.. 


(25-12-2014، 9:37)adlin نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
[ -> ]
 یڪے بیاید دســــــتـ ایــטּ خاطــرہ هـــــا را بگیـــرد و ببــرد گـــــردشـ

 
  

 
 ڪـــلافـــہ ام ڪردہ انـــد

 
  

 
 بــــــس ڪـہ نـــــــــقـ مے زننــد بـہ جـــانـــــــــم

 

  

 
 خستـــــہ شدہ ام از گـــذر خاطــــراتــــــــ ،خستــــــــــــہ ام


این یکی بدجوری راست میگه.. 


:<
cryingGeryam geref