انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: جملات و متن ادبی زیبا از مولانا
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
جملات و متن ادبی زیبا از مولانا 1
 
از کسی پرسیدند:« چند سال داری؟»
گفت:« هجده، هفده، شاید شانزده، احتمالا پانزده…! »
رندی گفت:« از عمر چرا می دزدی؟ این طور که تو پس  پس می روی، به شکم مادرت باز می گردی!» مولانا
 
. . .
 
در خود به طلب هر آنچه خواهی که توئی. مولانا 
 
. . .
 
چون جواب احمق آمد خامشی      این درازی در سخن چون می‌کشی؟ مولانا 
 
. . .
 
بگذار آبها ساكن شوند تا عكس ماه و ستاره ها را در وجود خود ببینی. مولانا
 
. . .
 
اندیشه کردن به این که چه بگویم، بهتر است از پشیمانی .مولانا
 
. . .
 
دراین خاک،دراین پاک،به جز عشق،به جزمهر،دگرهیچ نکاریم.مولانا
 
. . .
 
گر در طلب لقمه نانی نانی     گر در طلب گوهر كانی كانی 
این نكته رمز اگر بدانی دانی     هر چیز كه اندر پی آنی آنی .مولانا
 
. . .
 
در پی هر گریه آخر خنده ای است.مولانا
 
. . .
 
ما در این انبار گندم می کنیم *گندم جمع آمده گم می کنیم
می نیندیشیم آخر ما به هوش *کین خلل در گندمست از مکر موش
موش تا انبار ما حفره زدست *وز فنش انبار ما ویران شدست
اول ای جان دفع شر موش کن *و انگهان درجمع گندم کوش کن
گرنه موشی دزد در انبار ماست *گندم اعمال چل ساله کجاست
ریزه ریزه صدق هر روزه چرا*جمع می ناید در این انبار ما مولانا
موش = نفس      گندم = جان – روح     انبار = جسم
 
. .
 
بر قضای عشق دل بنهاده‌اند    عاشقان در سیل تند افتاده‌اند 
یكدمی بالا و یك دم پست عشق    گر به در انبانم دست عشق مولانا
 
. . . 
 
سخن را چو بسیار آرایش کنند،هدف فراموش میشود. مولانا
 
. . .
 
کسی که ندای درونی خود را می شنود، نیازی نیست که به سخنان بیرون گوش فرا دهد. مولانا
 
. . .
 
گشاده دست باش ،جاری باش ،كمك كن (مثل رود)
باشفقت و مهربان باش (مثل خورشید)
 اگركسی اشتباه كردآن رابه پوشان (مثل شب)
وقتی عصبانی شدی خاموش باش (مثل مرگ)
متواضع باش و كبر نداشته باش (مثل خاك)
بخشش و عفو داشته باش (مثل دریا )
اگرمی خواهی دیگران خوب باشند خودت خوب باش (مثل آینه ) مولانا 
- منبع، پورتال آسمونی  http://www.asemooni.com/culture/speech/beautiful-sentences-and-literary-texts-from-rumi#ixzz3N2OIr4XB