انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: یه تیکه از اولین آهنگی که به ذهنتون میرسه بنویس
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
عاشقت هستم هرچه شود
حالــــم از این بدتـــر بشود
بیـــ همگان گر سربـــه شود
بی تو نمیشــود...!
يه شام رمانتيك
يه لبخند فوقوالعاده
يه سوپرايز شيرين
يه حلقه ازدواجساده Telegh_01
دل به تـو بستـــــم ولی چه ســـودی...
                        آنکه میگفتـــی به من نبــودی....
درد عشقـــت را به جان خریدم....
                                      رفتی و رنگ تورا نــــدیدم...


مـــن زخمی مثل همیـــشه
 نمیخوایی بمونی زوری که نمیـــــشه
تقصیر توئه گریـــه میکنم
 ولی بازم از تو دل نمیبُرم نـه!
خدایی بد بود
 رفتی اینقد زود
همیشه فش میداد
همیشه مست بود
هی دارم قول میدم
 فراموشت میکنم
ولی تا اسمت میاد دوباره من هول میکنم
هی تحمل میکنم
بازم از یادم بره 

خاطرات لعنتی وا نکرد از کارم گره
خیلی بود آهن دلت  
خیلی دل دادم بهت
نفرینت نمیکنم ولی یهو دیدی بدجور آهم گرفت
راضی شد آخر دلت
 بد بود ولی واقعا بهش
خیلی خوبی کردم ولی هیچ وقت ندید چشم و دلش
اون نمیخواست منو
آی بی احساس نرو
حوصلش رفته بود و نگو واسه بازی خواست منو


مـــن زخمی مثل همیـــشه
نمیخوایی بمونی زوری که نمیـــــشه
تقصیر توئه گریـــه میکنم
ولی بازم از تو دل نمیبُرم نـه!
خدایی بد بود
رفتی اینقد زود
همیشه فش میداد
همیشه مست بود
هی دارم قول میدم
فراموشت میکنم
ولی تا اسمت میاد دوباره من هول میکنم
هی تحمل میکنم
بازم از یادم
بره خاطرات لعنتی وا نکرد از کارم گره
خیلی بود آهن دلت
خیلی دل دادم بهت
نفرینت نمیکنم ولی یهو دیدی بدجور آهم گرفت
راضی شد آخر دلت
بد بود ولی واقعا بهش
خیلی خوبی کردم ولی هیچ وقت ندید چشم و دلش
اون نمیخواست منو
آی بی احساس نرو
حوصلش رفته بود و نگو واسه بازی خواست منو


حالم اصلا خوب نی میدونی دوریت داره دیوونه میکنه منو
نمیدونم چرا رد میشی از من من که عاشقتم نگی دیوونه ای نرو
آخرش بد شد اون ازم رد شد من نمیخواستم بره اون مصمم شد
طعمش اصن خوب نبود اشک بعد رفتنت گریه میکنم به یادش باز میخوام بخندم ه‍ی
بریدم از همه تا میفهمه که دوسش داری میزاره و میره
من دیگه بسمه مهم نی دوسم داره میخواد بمونه یا بره
اشک من مرحمه مثل رختهای تنم ساده بودم حقمه
من دیگه رفتم هی زود میفهمی دیر شده واسه ی برگشتنت

اون بیرون همه لالایی بلدن  
اما موقع حواب خودشون که میرسه بی خوابن
فقط برا گوش بقه سمینارن
فقط برا بقیه جلسه میزارن
نگرانم نباش ، به نفعمه برم

چون واقعا دیگه داره رد میده مغزم
میرم ، من اصاً همین الآن میرم
میرم ، برنمیگردم دیگه هم
میرم ، عو*ی همین الآن میرم
میرم ، برنمیگردم دیگه هم
ديگه ديره ديگه ديره...
برام بريزي اشكاتو
ديگه ديره ديگه ديره
بهم بزني حرفاتوو
قرصامو قرصامو بم بدید
وقت رفته این دو سالو بم بدید!
دستمو گفت تا که یه شب
از خواب پریدم دیدم عطرش از بالششم رفت
So how did we get here?
Three weeks now, we've been so caught up
Better if we do this on our own
عشقش این کاره
شب و روزه بیخواب
دوست داره چالش کنن تو قبرستون هیپ هاپ
...
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47