انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: آرزوی نو مبارک....
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سلام .....
عجب سلام سردی!!!!!
میبینی دیگه سلام هامم گرمی قبل رو نداره
انگار دیگه یخ زده احساس بین حرف های ما
هیچ وقت فکر نمیکردم نسبت به تو اینقدر سرد بشم
که حتی درست کنم غذایی رو که فردا تو در کنار اون میخوای بخوری
اسمش مثل منه اونم هم اسم منه
جالبه!!!!
نمیدونم یعنی تو هم مثل من تو فرندات ادد میکنی هم نام های منو!!!!
نه ..... تو منو نخواستی پسر نه .....
ببین هنوزم سخته باور اینکه دوستم نداشتی
ببین هنوزم خیال بافی میکنم و هزار تا دلیل میارم که دوستم داری
من دیوونه ام مگه نه!!!!
من یه احمق به تمام معنام !!!!
ولی قسم به تو
قسم به عشق
قسم به مادر
اشک نریختم وقتی فهمیدم فردا قراره تو در کنار اون باشی
جایی که همیشه من بودم
فقط یک کلام ختم کلام
روز های خوشی را برایت ارزو مندم در کنار ارزوی جدیدت