انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: غزلی زیبا از حسین زحمت کش
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
اگر امشب بت من دست به ابرو ببرد / خبر مرگ مرا باد به هر سو ببرد

هر کسی شعر به چشمان تو تقدیم کند / مثل این است که رقاصه به باکو ببرد

سر مویی اگر از حسن تو معلوم شود / سر انگشت زیاد است که چاقو ببرد

روسری های تو باعث شده زنبور عسل / جای گل، حسرت و اندوه به کندو ببرد

لب من عطر تو را دارد و من می ترسم / نکند مادرم از بوسه ی مان بو ببرد!

باز هم خیره به عکست شده ام تا شاید / این سری چشم تو را چشم من از رو ببرد