انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: شعر من نسبت به هند و فرهنگش.البته یکم بی قافیه هست....
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
نور. صدا. رقص. رنگ.........رام. سیتا. دنگ. دنگ
الله. اله اکبر.........یا مادر مقدس!
هولی و هزار رنگ و نقش.........دیوالی و هزار شمع و سنگ
کارانویر و کارینا.........کاترینا کایف اینها!
بیپاشا. جان آبراهام.........سلمان خان و شاهرخ خان
تاج محل و معابو.........آق بابا های زاهد.
زویا اسد با تنویر.........روزان مایانگ با رانویر!
فقط زرد و نارنجی.........شیرینیه برنجی
حلقه ی گل تو محزر.........سیندور پر تو جعبش
کلکته ببر بنگال.........آخر فیلم سنگام.

خوب میدونم بیقافیه بود چند تاش ولی نظر شما چیه؟