انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: ~ × حـ ـ‌ ـسـ ـرت و رنـ ـ ـج × ~
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
دلـ ــــم کــه میگیرد ..

به خودم وعـ ـــده هاے روز خوب را میدهــ ـمـ
 
از همـ ـان وعده هاے خوبــے که :

سالهـ ـــاست به امیـ ــد رسیدنشـان

تقویـ ـم را خط خطے میکنمـ ..

~ × حـ ـ‌ ـسـ ـرت و رنـ ـ ـج × ~ 1

 بعضے از اشیا حس دارند …

 گریه مے کنند …

 مثل بالش من …

 هر شب غرق اشک است !

~ × حـ ـ‌ ـسـ ـرت و رنـ ـ ـج × ~ 1

 پلے چوبے و پوسیده بر رودخانه اے طغیانگرم
 
 چه بیهوده است انتظارِ عبورِ تو . . .

~ × حـ ـ‌ ـسـ ـرت و رنـ ـ ـج × ~ 1

 هر شب پتروس شهر من خواب است

 وقتے چشمانم چکه مے کنند . . .

~ × حـ ـ‌ ـسـ ـرت و رنـ ـ ـج × ~ 1


 دنیاے من …

 “مجازیش” هم

 غمگین بود!


~ × حـ ـ‌ ـسـ ـرت و رنـ ـ ـج × ~ 1

ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺩﯾﻮﺁﻧـﮧ ﺗــَـﺮ ﺍﺯ ﺩﯾﺮﻭﺯ !

ﻭ ﻫﯿﭻ ڪﺲ ﻧـِـﻤـﮯﺩﺁﻧﺪ

ﭘﺸﺖ ﺍﯾـن ﺩﯾﻮﺁﻧﮕـﮯ ﻭ ﺳﺮﺧﻮﺷـﮯ

ﭼـﮧ ﺩﺭﺩﯼ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎטּ ڪﺮﺩﻩ ﺍَﻡ . . .

ﺩﺭﺩ ﻧـﺒﻮﺩﻧﺖ!

~ × حـ ـ‌ ـسـ ـرت و رنـ ـ ـج × ~ 1

 لباس هایم به تنم زار مے زنند

 کفش هایم مے خندند

 به ریش من …

 منے که بعد از تو در برابر آینه اے شکسته

 نشسته است

 و فیلم

 اشک ها و لبخند ها را تماشا مے کند …
 
~ × حـ ـ‌ ـسـ ـرت و رنـ ـ ـج × ~ 1 


 گاهے با خود مے اندیشم

 که انسان ها حقیقتاً در غم ِ یکدیگر سهیم هستند ؟

 در مے یابم که هیچ کس

 براستے

 نمے تواند در اندوه ِ کسے شریک شود

 و هیچ کس

 حاضر نیست شادے اش را با کسے تقسیم کند

 و تظاهر

 جنینِ میلیون ساله ایست که در رحم ِ دنیایمان

 مُدام لگد مے پراند

~ × حـ ـ‌ ـسـ ـرت و رنـ ـ ـج × ~ 1


 دلم مے خواهد کاغذے بردارم

 بچسبانم روے دیوارهاے شهر

 رویش بنویسم

 عشق من سالهاست که از خانه رفته است

 و هنوز بر نگشته است

 اگر کسے پیدایش کرد

 باشد براے خودش !

 او از اول هم مال من نبود …

~ × حـ ـ‌ ـسـ ـرت و رنـ ـ ـج × ~ 1عالی بود
مخصوصا عکساش Heart