انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: خودروهای آینده در تصادف اولویت بندی خواهند داشت
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
خودروهای آینده در تصادف اولویت بندی خواهند داشت 1

می توان به صراحت گفت در اکثر تصادفات خودروها با دیگر عوامل دخیل در ترافیک نظیر موتور سیکلت ها، دوچرخه ها و حتی عابرین پیاده شخصی که پشت فرمان خودرو می نشیند کم تر از بقیه و یا اصلا متضرر نمی شود.

در واقع در جاده های امروزی افراد فوق الذکر همواره بایستی نگران قرار گرفتن در نقاط کور خودورها باشند و یا به این مسئله فکر کنند که چه مقصر بوده و یا نبوده اند بیشتر از طرف دیگر خسارت خواهند دید.

اما با پیشرفت های انجام شده در زمینه فناوری دیگر مسئله به این شکل دنبال نخواهد شد چرا که در سامانه های ایمنی آینده اولویت بندی صورت خواهد گرفت و عملکرد سامانه های جلوگیری از تصادف براساس فناوری های بسیار پیچیده ای با هدف حفظ جان افراد براساس احتمال آسیب پذیری بیشتر آنان صورت خواهد پذیرفت.

در فناوری های آینده حسگرهای جلو و عقب خودروها میزان خطرات ایجاد شده برای ترافیک رو به رو را محاسبه و با اولویت انسان دوچرخه سوار و موتور سیکلت از تصادف جلوگیری خواند کرد.

هنوز اطلاعات دقیقی در مورد جزئیات عملکرد چنین سامانه هایی وجود ندارد ولی گمان می رود که در سال آینده شاهد رونمایی آن ها باشیم و قوانین مربوط به آن ها از سال 2018 در اتحادیه اروپا عملی گردد .