انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: عکسِ تاریخی و کمتر دیده شده از صادقِ هدایت و معشوقه اش !
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
صادق هدایت در سال ۱۳۰۷ اقدام به خودکشی در رودخانه مارن (فرانسه) کرد، لیکن یک قایق ماهیگیری او را نجات داد.

صادق در پاریس با دختری به نام ترز دوست بود. صادق در مورد خودکشیاش به برادرش محمود مینویسد: «یک

 دیوانگی کردم به خیر گذشت.» ادعا شده است که راجع به خودکشی نخستش توضیحی به هیچ کس نداده است.

 اما م. فرزانه سال ها بعد از زبان هدایت (سالها بعد از خودکشی اولش)نقل می کند که علت خودکشی مسائل

عاطفی بوده است.


عکسِ تاریخی و کمتر دیده شده از صادقِ هدایت و معشوقه اش ! 1