انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: قوانین انجمن عکس های خوانندگان+آموزش سانSور عکس
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
آموزش سانسور کردن عکس:

الف- ابتدا عکس ها را روی کامپیوتر خود ذخیره می کنید سپس روی عکس مورد نظر راست کلیک کرده و آن را با نرم افزار paint باز می کنیم. مانند عکس زیر:

قوانین انجمن عکس های خوانندگان+آموزش سانSور عکس 1

ب- حال مانند عکس زیر برای سانSور کردن عکس مراحل زیر را انجام می دهید:

قوانین انجمن عکس های خوانندگان+آموزش سانSور عکس 1

1- ابتدا قلم مناسب را انتخاب می کنیم. در عکس با شماره 1 نشان داده شده که کدام قلم را انتخاب کنید.

2- اندازه قلم را انتخاب می کنید. در عکس با شماره 2 نشان داده شده که کدام اندازه قلم را انتخاب کنید.

3- بزرگنمایی را روی 200% تنظیم می کنید. در عکس با شماره 3 نشان داده شده است.

4- ابتدا ابزار قطره چکان را انتخاب می کنید (با 4 قرمز نشان داده شده) و سپس با آن رنگ مورد نظر خود را از درون خود عکس انتخاب می کنید. ( با 4 سیاه نشان داده شده)، ما اینجا رنگ خود لباس فرد را انتخاب کردیم.

5- حال با قلم مناطقی که لازم است را رنگ می کنید. (با شماره 5 نشان داده شده است.)

6- بعد از اتمام کار با زدن ctrl+s عکس خود را سیو می کنید.

نکته: هر جا که اشتباه رنگ کردید می توانید با زدن دکمه ctrl+z آن را پاک کنید.  

تصویر نهایی(قبل و بعد از ویرایش):


قوانین انجمن عکس های خوانندگان+آموزش سانSور عکس 1=====================================================================


نمونه تصاویر مورد قبول:


1- پوشیده بودن نصف بازو

2- پوشیده بودن چند سانتیمتر زیر زانو یعنی نه تنها زانو نباید مشخص باشد بلکه نیاز است چند سانتیمتر پایین تر هم پوشیده باشد.

3- پست ها و موضوعات این بخش با تایید مدیر بخش نمایش داده می شوند.

چند مثال:

قوانین انجمن عکس های خوانندگان+آموزش سانSور عکس 1