انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: نفر قبلیت چند درصد قابل اعتماده؟
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
نمی دونم
70یا80
100% ^__^
99%...
70 درصد
فکرکنم
۸۵/۵
خوبه ادم باحالیه90%
کلا دیر اعتمادم جلب میشه .-. !

1%
اوووووووووووومممممممممممممم


66درصد یا 87 درصد
تقریبا70%
100...
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22