انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: نفر قبلیت چند درصد قابل اعتماده؟
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1000000000000 Tongue
80 درصد|:
تقریبا 85%
99درصد یه درصدشم مال وقتیه که بهم دروغ گف
99/5 0/5 درصدشم واسه اینکه نمیدونم...
غیر قابل اعتماد Smile
99
یکیشم مال برگس...نکشه حله Big Grin
نمی شناسم
شاید 50%
نمیشناسم 0 درصد
زیر صفر
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22