انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: نفر قبلیت چند درصد قابل اعتماده؟
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
اگه مسلمونه 20
اگه نه 0000000000000000000000000000000000000
چون عکس لی مین هو رو پروفایلشه صددرصد
پنجاه درصد قابل اعتماد
صفر در صد (◕^^◕)
منفى زير صفر درصد قابل اعتماد
-4درصد ب توان 99999999944444444448888888
 منفى صد در هزار خخخخخخخ
hich%
کلا پسرا قابل اعتماد نیستن Dodgy
نمیدونم شاید 60
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22