انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: میانگین مصرف روزانه بنزین کشور به ٦٩ میلیون لیتر رسید!
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در هفته منتهی به ششم آذرماه امسال به بیش از ٦٩ میلیون لیتر رسید.

در بازه زمانی سی ام آبانماه تا ششم آذرماه امسال، ٤٨٧ میلیون و یکصد هزار لیتر بنزین مصرف شد که از میانگین مصرف روزانه ٦٩ میلیون و ٥٨٥ هزار لیتر این فرآورده نفتی حکایت دارد.

بیشترین مصرف بنزین دراین بازه زمانی با ٨٨ میلیون و ٩٠٠ هزار لیتر به روز شنبه (٣٠ آبانماه) و کمترین میزان مصرف آن نیز با ٥٨ میلیون و ٩٠٠ هزار لیتر به روز جمعه (ششم آذرماه) مربوط می شود.

مقایسه آماری مصرف بنزین هفته منتهی به ششم آذرماه نسبت به هفته قبل از آن (٤٧٨ میلیون و ٥٠٠ هزار لیتر) بیانگر افزایش ٨,٦ میلیون لیتری این فرآورده نفتی است.

برپایه این این گزارش، در هفته منتهی به ششم آذرماه امسال ١٨,٢میلیون لیتر بنزین سوپر مصرف شد که بیشترین میزان مصرف آن با پنج میلیون لیتر به روز شنبه (٣٠ آذرماه) مربوط می شود.

آمار مصرف بنزین سوپر در بازه زمانی ٣٠ آبانماه تا ششم آذرماه امسال، همچنین نشان می دهد که در این مدت به طور میانگین دو میلیون و ٦٠٠هزار لیتر بنزین سوپر مصرف شده است.

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
میانگین مصرف روزانه بنزین کشور به ٦٩ میلیون لیتر رسید! 1

منبع: خبرخودرو