انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: نقش تو در صحنه زندگی ( مشاوره کنکور )
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
طبق روال همیشگی ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ می‌گشائی،قرار است رسالت خودت را در زمین خدا انجام دهی، ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺎﯾﺪ نقش ات ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺷﮕﻔﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﯽ، ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻨﻮﺯ ﻓﺮﺻﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﺗﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ ﻭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺟﺪﯾﺪ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻏﺎﺯﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻧﻮ، ﺣﻀﻮﺭﯼ ﻧﻮ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﯼ ﻧﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ. ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﻦ، ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺩﺭ ﺫﻫﻨﺖ تلنبار ﮐﺮﺩﯼ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﮐﻦ ﺗﻮ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯽ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﺟﺎﺭﯼ ﺷﻮﯼ. کنکور بهانه است برای جاری شدن… برای سمت و سو گرفتن ﻧﮕﺬﺍﺭ ﮐﻪ ﻏﺒﺎﺭ ﻭ ﻏﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎ، ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺭﺟﺎ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﺩ…

نقش تو در صحنه زندگی ( مشاوره کنکور ) 1


کنکوری آزاد باش

ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭﺱﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮ ﻭ ﻋﺒﻮﺭ ﮐﻦ ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺭﺕ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﻫﺎ ﺷﻮﯼ، ﻃﻌﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﭼﺸﯿﺪ ﻭ ﺁﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ، ﺑﯽ ﺣﺴﺮﺕ، ﺑﯽ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ. بی توجه به نتیجه و درصدها و اعداد و رقم… فقط حرکت کن…

انتخاب درست

زندگى شما نتیجه انتخاب هاى شما تا به این لحظه است.هر کجا هستید و هر کسى هستید به دلیل انتخابها و تصمیماتى است که تا الان گرفته اید ,حتى هیچ کارى نکردن هم نوعى انتخاب است. فقر تنها نصیب کسانى مى شود که مایل به آن هستند, زیرا ما در انتخاب افکار خود آزاد هستیم. بنابراین کنترل کامل زندگى شماو تمامى آنچه براى شما رخ مى دهد در دستان خودتان است.پس برخیزو مگذار که هیچ کى رویاهایت را تصاحب کند,مگر خودت هرگز خویش را در حسرت پرواز باقى مگذار…

احساسات منفی را دور کنید

وقتی می بینید که در احساسات منفی غرق شده اید؛ می توانید خیلی ساده از آن خارج شوید.هیچوقت صفحه های باقیمانده کتاب را نگاه نکنید…به حجم مطالب خوانده شده نگاه کنید.کافی است به یک چیز زیبا فکر کنید یا مشغول کاری زیبا شوید. مثلا کاری که زیاد وقت نگیرد مثل دم کردن یک چای خوش رنگ و وقتی به این روش عادت کنید؛ زودتر از چیزی که فکر می کنید خالق زندگی خود خواهید شد.کانی مک می گوید: “در هیچ بازی برنده نمی شوید، مگر آن که آماده ی بُـرد باشید.”انسان با یک کلمه سقوط میکند و با یک کلمه به معراج میرود”

فکر مثبت کنکوری ها

هرگاه افکار مثبت داشته باشید؛ استعدادهای ذهنی و نیروهای درونی شما فعال می شوند.دید و فکر خود را نسبت به کنکور مثبت کنید!و هرگاه افکار منفی و مخرب بر شما چیره شود؛ نیروها و استعداهایتان سرکوب شده و باعث شکست شما می گردد.

دنیای کلمات

یک‌کلمه می تواند؛ تو را مشتاق کند مثل: “دوستت دارم” تو را ویران کند مثل: “از تو بیزارم”

تو را تلخ کند مثل: “خسته ام” تو را سبز کند مثل: “خوشحالم” تو را زیبا کند مثل: “سپاسگزارم”

تو را سست کند مثل: “نمیتوانم” تو را پیش ببرد مثل: “ایمان دارم” تو را خاموش کند مثل: “شانس ندارم”

کلمه میتواند تو را آغاز کند مثل: از همین لحظه شروع میکنماز همین نقطه تغییر میکنم از همین دم یک طرح نو میزنم.بازهم برویم سراغ کتاب دوست داشتنی چه کسی پنیر مرا جابجا کرد…ادم کوتول ها همچنان سرجایشان مانده بودند و احساس ترس داشتند انها از تجربه سالن های جدید و پنیر های جدید واهمه داشتند اما پنیر هدف بزرگی بود.

دقت کرده اید از حل تست های زیست فرار میکنیم؟ میگوییم حفظی است دیگر یک دور میخوانیم و درصد می اوریم اما ته دلتان خودتان میدانید تست زیست زدن شاخ غول شکستن است پس چرا همین الان به سراغش نمی روید؟پس چرا از همین الان شروع نمیکنید؟ کنکور تجربی است و سوالات زیست…اینده یعنی زیست…پس شروع کنید.

عبارت تاکیدی امروز

می توانم…

می خواهم…

می شود…

خدایا شکرت

نویسنده : مهسا یغمایی