انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: only dep✖
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
only dep✖ 1
اینو جدے میگَمتُف تُو عَقل اونايے کِہ


بَدبَختيو رُو تو اين مےبينَن کِہ


يِہ لاشے وِلِشون کرده رَفتِه
 
〖اٌلاغ〗

اینا زَنگ تَفريحِ زِندِگيہ…?

ناراحتے نَدارهِ بِفهم

.........
?ɠђคzคlєђ?:

??|❣|ηοτнιηg  ωιℓℓ βе τне sαме αgαιη ??
تَـرجُمِھــ


??هـیـچے دیـگـھ مِـثـھِ قَـبـلـــ نِمے شـِھ|❣|??

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
only dep✖ 1


?ɠђคzคlєђ?:


اِنقَد نَگو حالِت خوش نیسْ


ک‍ــِ اَصَّنْ حالم خوش نیسْ


اَگ‍ــِ میخواے بُکُنے ڪآت


بَهونِہ نَیآر بِزَن بِہ چآڪ 


دلَم یِه بِهتَرِشو میآرِه بِہ جآت

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
only dep✖ 1
￿

تـو زنـدگـے?
 هیـچے یـاد نـگرفـتہ باشـم?
یہ چـــــیزو خـوب فهـــــمیدم...!!?


اونـم ایـنڪہ
⇦⇦ هـرڪـــــے سـنـگدل تَـره⇩?


           ⇦   ⇦بَـرنـدس...!!!!?
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
only dep✖ 1
?ɠђคzคlєђ?:

از بین دو واژهຸ ے
✘انسـان و انسـانیت✘
اولຸـے:
تو ڪوچہ ུ ها✓
دومຸـے:
لا بہ ུ لاຸ ے ڪتابا✓سرگردونہ ུ✓

ɠђคzคlєђ?:

از بین دو واژهຸ ے
✘انسـان و انسـانیت✘
اولຸـے:
تو ڪوچہ ུ ها✓
دومຸـے:
لا بہ ུ لاຸ ے ڪتابا✓سرگردونہ ུ✓
۞ دُخـتَـــــریـو کُشـــــتـم

۞ کہ یہ زَمـانی
۞ #مَن بـود
۞ یہ زمانے
۞ مهــــــروبوڹ و شـــاد
۞ حـــــالا مغـــــツـــــرور و عصبےدیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
only dep✖ 1
رنـــجــــیـــدم

       ولــــی 
             خــنــدیـــدم
کســـی 
             نفـــہمید 
                              ڪ
چــــقدر درد دیـــدم 
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
only dep✖ 1
۞ بــہ هــرڪـے ڪــہ اَز رآہ رسیـــد۞ نبــآیــد ڪــہ شـُــد وآبستــہ


۞ هـَـر ڪیــو آدَم نــَـدون تــو ایـــن شهــر 


۞ پــــُر اَز 【لآشیــآے】 پَستــہ★
?ɠђคzคlєђ?:

میدونــــے چیہ؟
باسـ بہ زندگــے بِگـے : 
زندگـے هٻـــســـــــ?
دیـــگہ➡️
حِسِت نٻــــســــــــ❌

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
only dep✖ 1
از مدیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
ن نرنــــج…
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
نه مغــــــرورم نه بی احســـــاس…

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
فقط خســــته ام…

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
خســته از اعتـــمادی بیــــجا!

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
برای هـــمین قفـــلی محــکم بر دل زده ام!

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
only dep✖ 1
?ɠђคzคlєђ?:

یھ دخترھ شیطـوڹ یہـویــے شـد??
یھ دختر اروم?
بایھ قلب داغوڹ?

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
only dep✖ 1
ادغام ومنتقل شد .