انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: تصاویر/ بازیگران در ضیافت افطار رئیس‌جمهور
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
ضیافت افطار حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری با اهالی فرهنگ و هنر پنجشنبه شب برگزار شد.

تصاویر/ بازیگران در ضیافت افطار رئیس‌جمهور 1

تصاویر/ بازیگران در ضیافت افطار رئیس‌جمهور 1
تصاویر/ بازیگران در ضیافت افطار رئیس‌جمهور 1

تصاویر/ بازیگران در ضیافت افطار رئیس‌جمهور 1
تصاویر/ بازیگران در ضیافت افطار رئیس‌جمهور 1


تصاویر/ بازیگران در ضیافت افطار رئیس‌جمهور 1


تصاویر/ بازیگران در ضیافت افطار رئیس‌جمهور 1

تصاویر/ بازیگران در ضیافت افطار رئیس‌جمهور 1

تصاویر/ بازیگران در ضیافت افطار رئیس‌جمهور 1
تصاویر/ بازیگران در ضیافت افطار رئیس‌جمهور 1

تصاویر/ بازیگران در ضیافت افطار رئیس‌جمهور 1
تصاویر/ بازیگران در ضیافت افطار رئیس‌جمهور 1تصاویر/ بازیگران در ضیافت افطار رئیس‌جمهور 1