انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: «متن و ترجمه آهنگهای سریالهای کره ای»
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سریال تو زیبایی:
«متن و ترجمه آهنگهای سریالهای کره ای» 1

Promise

Promise

بهت قول ميدم با چشم هايي که فقطـــــــــــــ تو رو مي بينن زندگي کنمبهت قول ميدم بابازوهايي که فقط
تو رو در اغوش ميگيرن زندگي کنماز لحظــــــه اي که بيدار ميشم تا لحظــــــه اي که بخوابم فقطـــــــــــــ در ارزوي توامدوستت دارم ،اين کلمات رو فراموش نکن ...براي هميشه دوستت دارمتوي يه روز گرم تابستوني ، من سا يه ت ميشمتوي يه روز باروني ، چترت ميشموقتي از پياده روي خسته هستي، يه صندلي کوچيک برات ميشموقتي ميخندي، منم باهات ميخندم که شاديت دوبرابر بشهوقتي اشکهات ميريزه، دستمال ميشم و اشکاتو پاک ميکنمبهت قول ميدم با چشمايي که فقطـــــــــــــ تو رو ميبينن زندگي کنمبهت قول ميدم با بازوهايي که فقطـــــــــــــ تو رو در اغوش ميگيرن زندگي کنماز لحظــــــه اي که بيدار ميشم تا لحظــــــه اي که به خواب ميرم، فقطـــــــــــــ در ارزوي توامدوستت دارم، اين کلماتو فراموش نکن... براي هميشه دوستت دارمما با هم ميريم مثل قهوه و دوناتبه من لذت ببخش ، تو تيکه مخصوص منيهر زمان به انرزي احتياج داشتي، اين مخصوص توسترايحه شيرين تو منو پر از زندگي کردعشقم رو که من تو هر روز تنهاييم پنهاني ترکش کردموقتي ما با هم هستيم ،به همه نشانش خواهم دادبهت قول ميدم هر جا که باشم فقطـــــــــــــ با ياد تو خواهم بودبهت قول ميدم هر کاري که ميکنم فقطـــــــــــــ به خاطـــــــــــــر توستبراي هميشه با ياد تو که تو قلبم نقش بسته زندگي خواهم کرددوستت دارم، اين کلمات رو به خاطـــــــــــــر داشته باش... براي هميشه دوستت دارمقول ميدم اين کارو بکنم دخترچرا مجبورم ميکني بگم دوستت دارم؟من با تپش قلبم جوابت رو ميدميک قدم،دو قدم،سه و چهاربه ارومي ميام کنارت0واسه همين نميتوني بهم بگي صبر کنمن عشقت رو بدست بيارم عزيزمبهت قول ميدم باچشمايي که فقطـــــــــــــ تو رو مي بينن زندگي کنمبهت قول ميدم با بازوهايي که فقطـــــــــــــ تو رو در اغوش ميگيرن،زندگي کنماز لحظــــــه اي که بيدار ميشم تا لحظــــــه اي که به خواب ميرم فقطـــــــــــــ ير ارزوي توامدوستت دارم، اين کلماتو فراموش نکن... براي هميشه دوستت داره
___________________

Raging heart


Jo geum deo us eo yo

Haeng bok han mi so ro

Ja kku man geu daer chat neun

Nae mam dal lae do rokJo geum deo us eo yo

Se sang I geu daer jil tu ha do rok

Ja kku man geu daer bu reu neun nae mam I

Yok sim do nae jir mot hal te niGa seum I yok hae sa rang han dan mal jo cha mot ha ni kka

Nun mur I teo jyeo geu ri um I heu reu go heu reu ni kka

Ga si cheo reom mog e geol lyeo beo rin seul peun geu mal man

Ha ru jong ir gwit ga e maem dol go man it jyoWae ha pir geu dae jyo

Geu dae reur sa rang ha ge dwaet neun ji

Go gaer jeo eo do

A ni ra go hae do

I mi geu daer noh jir mot ha ne yoGa seum I yok hae sa rang han dan mal jo cha mot ha ni kka

Nun mur I teo jyeo geu ri um I heu reu go heu reu ni kka

Ga si cheo reom mog e geol lyeo beo rin seul peun geu mal man

Ha ru jong ir gwit ga e maem dol go man it jyoSa rang hae yo geu daer sa rang hae yo yeong won hi

Geu dae nar bo ji anh neun de doSu cheon beon ssig geu daer bu reu go bul leo bwa do mo reu jyo

Hang sang geu ja ri e seo geu daer gi da ryeo do mo reu jyo

Ba bo cheo reom geu jeo ba ra bo neun mot nan sa rang eul

Geu dae neun mo reu si jyo

A mu ri bul leo do

English & persian :Smile more often

بیشتر لبخند بزنSo that with your happy smile

اینطـــــــــوری با لبخند شادتI always waiting to you

همیشه منتظــرت می مونمI can calm my heart thatb constantly looking for you

و می تونم قلبمو که مدام به تو نگاه می کنه آروم کنم

Smile more often

یکم بیشتر لبخند بزن So that the world will be jealous of you

اینطـــــــــوری دنیا بهت حسادت می کنهThen my heart, which is constantly calling you

اینطـــــــــوری قلبم که همش تو رو صدا می کنه 

Wouldn’t turn greedy anymore

دیگه حریصتر نمی شه

My heart is cursing because it can’t say “I love you”

قلبم داره می سوزه به خاطـــــــــر اینکه نمی تونه بهت بگه *دوستت دارم*Tears burst and my yearning is flowing and flowing

بغضم می ترکه و اشتیاقم بهت توی اشکها جاری میشه و جاری میشهThe sad words that are stuck in my throat like a thorn

کلمات غم انگیزی که مثل یه خار تو گلوم فرو رفتهIs roaming around my ear all day

تمام روز توی اطـــــــــراف گوشم پرسه می زنن

(تمام روز اطـــــــــراف گوشم زمزمه می شن)

Why does it have to be you?

چرا اون باید تو باشی؟Why did I end up loving you?

چرا آخرش دارم عاشق تو میش م؟Even if I am shaking my head

حتی اگه سرمو تکون بدمEven if I try to deny it

حتی اگه سعی کنم انکارش کنمNow, I can’t let you go of you 

حالا دیگه نمی تونم بذارم بری

My heart is cursing because it can’t say “I love you”

قلبم خودشو لعنت می کنه چون نمی تونه بهت بگه *دوستت داره*Tears burst and my yearning is flowing and flowing

بغضم می ترکه و اشتیاقم بهت توی اشکها جاری میشه و جاری میشهThe sad words that are stuck in my throat like a thorn

کلمات غم انگیزی که مثل یه خار تو گلوم فرو رفتهIs roaming around my ear all day

تمام روز اطـــــــــراف گوشم زمزمه می شنI love you, I love you forever…

دوستت دارم ، دوستت دارم تا همیشهEven if you aren’t looking at me

حتی اگه بهم نگاه نکنی

You wouldn’t know even if I call you thousands of times

حتی اگه هزاران بار صدات کنم تو اینو نمی فهمیYou wouldn’t know even if I wait at the same place

حتی اگه همیشه اینجا منتظــرت بمونم تو اینو نمی دونیLike a fool I just look at you,

مثل یه احمق فقطـــــــــ به تو نگاه می کنم ،

this foolish love just look at you

این عشق احمقانه فقطـــــــــ تو رو می بینه

You don’t know

تو اینو نمی دونیNo matter how much I call you

مهم نیست چقدر صدات کنم
_____________________

Lovely day


Wake me gently, My sunshine

نور آفتابم ، به آرومی بیدارم کنJust like princess in the fairly tales, I will close my eyes and wait

درست مثل یه شاهزاده ی افسانه ای ، من چشمامو می بندم و منتظـر می مونمWhen I open my eyes, please stay by my side

وقتی چشمامو باز می کنم ، خواهش می کنم کنارم باش Just like prince in the fairly tales, look and smile at me

درست مثل یه شاهزاده ی افسانه ای ، نگاهم کن و بهم لبخند بزنEven I do not know that, in my eyes there’s only you

حتی بدون اینکه بدونم ، چشمام همه جا دنبال توهستنAnd don’t know that my heart is throbbing, the sound of my heart beats

و بی اینکه بدونم قلبم می لرزه و با صدای بلند می تپهI wanna love you I wanna with you

می خوام دوستت داشته باشم می خوام با تو باشمCan you feel it, my feeling

می تونی عشق منو احساس کنیCome to me, come a little bit closer and take my heart away

بیا پیشم ، یه ذره بیا نزدیکتر و قلبمو به دست بیارEveryday lovely day everyday I will whispering to you again

هرروز ، یه روز دوستداشتنیه ، هر روز من دوباره برات نجوا می کنمSweeter than candy, I will give my love to you

من عشقی شیرینتر از آبناب بهت می دم عشق من

Reading the magic spells syal la la

طــلسم جادویی شالالا رو بخونYour smile appeared like the warm sunshine

امیدوارم نور گرم لبخندت به من بتابهMy heart is throbbing again

قلبم دوباره می تپهNow said to me

حالا بهم بگوI wanna love you I wanna with you

می خوام عاشقت باشم میخوام با تو باشمCan you feel it, my feeling

می تونی عشق منو احساس کنی؟Come to me, come a little bit closer and take my heart away

بیا پیشم ، یه ذره بیا نزدیکتر و قلبمو به دست بیارEveryday lovely day everyday I will whispering to you again

هرروز ، یه روز دوستداشتنیه ، هر روز من دوباره برات نجوا می کنمSweeter than candy, I will give my love to you

من عشقی شیرینتر از آبناب بهت می دم عشق من

Wanna love you wanna with you

می خوام دوستت داشته باشم می خوام باهات باشمI will hug you tight. lovely day please try to feel my heart

می خوام محکم بغلت کنم . روز دوست داشتنی خواهش می کنم احساسمو امتحان کنTogether forever

با هم تا همیشهlalalala lalalala everyday I will bring only happiness

لالالالا لالالالا می خوام هر روز فقطــ بهت شادی بدمSweeter than candy I will give my love to you

من عشقی شیرینتر از آبنبات بهت می دم عشق من

______________________

With out words

Ha ji mal kol keu rae sor

mo reun chok hae bo ril kol

An bo i neun ko chorom

bol su ob neun ko chorom nol a yae

bo ji mal kol keu rae na bwa

Domang chil kol keu rae sor

mo deul eun chok keu rol kol

Deud ji do mo ha neun chok

deul eul su ob neun ko cho rom a yae

nae sarang deud ji anheul kol

Maldo obshi sarangeul alkae hago

Maldo obshi sarangeul naekae jugo

Seumkyeol hana jucha

Nol damkae hae nohko

i roh kae domang ka ni kka

Maldo obshi sarangi nareul ddo na

Maldo obshi sarangi na reul bo ryeo

Mu seun mal eul halji damun ibi

honjasor nolranko kata

Mal do obshi wa sorWae i rohkae a peunji wae ja kku man a peunji

Nol bol su obda neunko naega obda neunko malko

Modu yae jon dwa dok kateun kon dae

Maldo obshi sarangeul alkae hago

maldo obshi sarangeul naegae jugo

sumkyeol hana jucha nol damkae hae nohko

i roh kae domang ka ni ka

Maldo obshi sarangi nareul ddo na

Maldong obshi sarangi na reul bor ryeo

Museum maleul halji damun ibi

honjasor nolran go kata

Maldo obshi nunmul i heul ro nae ryeo

Maldo obshi kaseumi mu no jyeo ka

Maldo obneun sarangeul kida rigo

Maldo obneun sarangeul a pa hago

Nokshi naka boryeo babo ga dwi boryeo

Haneul man bogo u ni kka

Maldo obshi i byeol i nareul chaja

Maldo obshi i byeol i nae kae wasor

Junbi do mohago noreul bo nae ya ha neun

Nae mam i nolran go kata

Maldo obshi wasor

Maldo obshi wada ga maldo obshi ddo na neun

Ji na kan yeol byeong chorom

Jamsi a peu myeon dwi na bwa

Jakku hyung tor man namkae dwi ni kkaENGLISH & persian TRANSLATIONI shouldn’t have done it

نباید هیچ کاری می کردم

I should have just ignored it

باید وانمود می کردم چیزی نیست

Like something I couldn't see

انگار نمی تونستم ببینمش

Like something I shouldn't have seen

مثل چیزی که نباید نگاش کنم

I shouldn’t have looked at you at all

نباید اصلا بهت نگاه می کردمI should have run away

باید ازش فرار می کردمI should have acted like i didn’t hear it

باید طــــــوری رفتار می کردم انگار صداشو نمی شنیدم

Like something i don’t hear

مثل چیزی که صداشو نمیشنومLike something i can’t hear

مثل چیزی که نمی تونم صداشو بشنومI shouldn’t have listened to your love at all

اصلا نباید به عشقت گوش می دادمWithout a word, you taught me how to believe

بدون یه کلمه حرف ، باورعشقو بهم یاد دادیWithout a word, you gave me your everything

بدون گفتن یه کلمه همه ی عشقتو بهم دادیYou made me hold my breath

باعث شدی نفسم بند بیاد But now you leave me just like that

اما حالا تو همینطــــــوری ترکم می کنیWithout words love leaves me

بدون یه کلمه حرف عشق منو رها کردWithout words love throws me away

بدون یه کلمه حرف عشق منو دور انداختWhat should i say? I don’t know

چی باید بگم؟ نمی دونمMy lips are surprised on their own

لبهای غافلگیر شده م به هم چسبیدنWithout words you came

بدون یه کلمه حرف تو اومدیWhy does it hurt so much??

چرا اینهمه دردناکه؟Why do you continuously hurt me?

چرا تو مدام بهم صدمه می زنی؟Except for the fact that i can’t see you

به استثنای این حقیقت که نمی تونم ببینمت ،That you’re not here

که تو اینجا نیستیEverything else is the same

هرچیز دیگه ای عین قبلهWithout a word, you taught me how to believe

بدون یه کلمه حرف ، باورعشقو بهم یاد دادیWithout a word, you gave me your everything

بدون گفتن یه کلمه همه ی عشقتو بهم دادیYou made me hold my breath

باعث شدی نفسم بند بیاد But now you leave me just like that

اما حالا تو همینطــــــوری ترکم می کنیWithout words love leaves me

بدون یه کلمه حرف عشق منو رها کردWithout words love throws me away

بدون یه کلمه حرف عشق منو دور انداختWhat should i say? I don’t know

چی باید بگم؟ نمی دونمMy lips are surprised on their ownلبهای غافلگیر شده م به هم چسبیدنWithout words my tears fall down

بدون هیچ حرفی اشکام دارن فرو می ریزنWithout words my heart breaks

بدون هیچ حرفی قلبم شکستهWithout words i wait for love

بدون هیچ حرفی من منتظـر عشقمWithout words i hurt because of love

بدون یه کلمه حرف من به خاطــــــر عشق آسیب می بینمI disappointed , i become a fool

وقتی دلم شکست ، تبدیل به
یه احمق شدمAnd i cry looking at the sky

و در حالیکه به آسمون نگاه می کنم اشک می ریزمWithout words farewell finds me

بدون هیچ حرفی جدایی منو پیدا کردWithout words the end comes to me

بدون هیچ حرفی جدایی اومد سراغمMy heart wasn’t ready to send you

قلبم آماده نبود بذاره بریWithout preaparationsWithout words you came

بدون هیچ حرفی تو اومدیWithout words love comes

بدون هیچ حرفی عشق می یادWithout words love goes

بدون هیچ حرفی عشق می رهLike a fever i had before

شبیه یه تبه که قبلا داشتمMaybe all i need to do is hurt for a while

شاید همه ی اون چیزی که من احتیاج دارم اینه که برای یه مدت کوتاه درد بکشمBecause in the end only scars are left

به خاطــــــر اینکه آخرش فقطــــــ زخمها هستن که باقی می موننINDO TRANSLATIONSeharusnya aku tidak melakukannya

Seharusnya aku mengabaikannya

Seperti sesuatu yang tidak bisa aku lihat

Seperti sesuatu yang tidak aku lihat

Seharusnya aku tidak melihatmu sama sekali

Seharusnya aku lari

Seharusnya aku bertindak seperti aku tidak mendenagrnya

Sepersti sesuatu yang tidak aku dengar

Seperti sesuatu yang tidak bisa aku dengar

Seharusnya aku tidak mendengarkan cintamu sama sekali

Tanpa kata” kau membuatku tau apa itu cinta

Tanpa kata” kau memberikanku cinta

Kau membuatku menahan nafasku

Tapi sekarang kau tinggalkan aku begitu saja

Tanpa kata” kau meninggalkan aku

Tanpa kata” , cinta melemparku seperti ini

Apa yang harus aku katakan?? Aku tidak tau

Bibirku terkejut dengan sendirinya

Tanpa kata” air mataku terjatuh

Tanpa kata” hatiku hancur

Tanpa kata” aku menunggu untuk cinta

Tanpa kata” aku terluka karena cinta

Aku menghilang, aku seperti orang bodoh

Dan aku menangis menatap langit

Tanpa kata” perpisahan menemukanku

Tanpa kata” sebuah akhir datang padaku

Hatiku belum siap untuk melepasmu

Tanpa persiapan apapun

Tanpa kata” kau datang

Tanpa kata” cinta datang

Tanpa kata” cinta pergi

Seperti demamku sebelumnya

Mungkin semua yang perlu aku lakukan sekarang adalah terluka untuk sementara

Karena pada akhirnya hanya akan meninggalkan bekas luka
_____________________

What should I do

han go ru man kum gu del bo ne myon

nun mu ri na han go ru man kum

gu de ga ga myon to nun mu ri hu lo wa

so nulpo do do son ne mi ro do

da hul su om nun go su ro

gu de ga nun de jap ji no ta go

na nul go ma nit joCHORUS

o to ka jo

o to ka jo

gu de ga to na ga ne yo

o to ka jo

o to ka jo

nal du go to na ga ne yo

sa rang he yo

sa rang he yo

mok no ha bu lo bo ja man

gu den dut ji mo te yo

ga su mu ro man

we chi go i su niha ru on jong il

ji wo bo ji man to to o la

ha ru on jong il

i byol ha ji man to da shi to o la

so nul po do do son ne mi ro do

ha nul su om nun go su ro

gu da ga ji man jap ji mo ta go

na nul go ma nit joCHORUS

o to ka jo

o to ka jo

ja ku gu de man bo yo yo

o to ka jo

o to ka jo

nan gu de sa rang ha nun de

mi an he yo

mi an he yo

ne ma ri du li shi na yo

da shi do ra wa jo yo

gu de a ni myon na nan dwe ni ka yoo to ka jo

o to ka jo

na ni ji ku de pu nin de

o to ka jo

o to ka jo

gu de ga to na ga ne yo

o to ka jo

o to ka jo

nal du go to na ga ne yo

sa rang he yo

sa rang he yo

mok no ha bu lo bo ja man

gu den dut ji mo te yo

ga su mu ro man

we chi go i su ni..English Translationwhen i let you go one step further,

اگه بذارم حتی یه قدم ازم دورتر بریmy eyes overflowed with tears

چشمام از اشک لبریز می شنwhen you walk one step further,

اگه بذارم حتی یه قدم ازم دورتر بشیmore tears are falling

اشکهام می ریزنas move away to a place

همونطـــــــــــــور که داری از اینجا می ری where i can’t reach you,

جایی که نمی تونم بهت برسم ،even if i reach out my hand

حتی اگه دستامو به طـــــــــــــرفت دراز کنمi can’t reach you,i can only cry

بازم نمی تونم بهت برسم ، من فقطـــــــــــــ گریه می کنم

CHORUS:what i should i do?

چیکار باید بکنم؟what should i do ?

چیکار باید بکنم؟you’re leaving

تو داری ترکم می کنی؟what i should i do?

چیکار باید بکنم؟what should i do ?

چیکار باید بکنم؟you are leaving me

تو داری ترکم می کنی؟i love you,

دوستت دارم ،i love you

دوستت دارمi cry out to you

به خاطـــــــــــــرت گریه می کنمbut you can’t hear me because

اما تو نمی تونی صدامو بشنوی چونi am only shouting in my heart

من فقطـــــــــــــ دارم تو قلبم فریاد می زنم

all day long i try to forget you,

تمام روز سعی می کنم فراموشت کنم ،but i think of you again

اما دوباره بهت فکر می کنمall day long i try to say goodbye,

تمام روز سعی میکنم بهت بگم خداحافظـ ،but i think of you again

اما دوباره با فکر تو پر می شمwhen you went to a place where i can’t hold you,

وقتی بری جایی که نتونم نگت دارم even if my hand reaches out to you

حتی اگه دستامو به طـــــــــــــرفت دراز کنمi can’t see you, i can only cry

نمی تونم ببینمت ، فقطـــــــــــــ می تونم گریه کنم

what i should i do?

چیکار باید بکنم؟what should i do ?

چیکار باید بکنم؟you’re leaving

تو داری ترکم می کنی؟what i should i do?

چیکار باید بکنم؟what should i do ?

چیکار باید بکنم؟I LOVE YOU ONLY

فقطـــــــــــــ تو رو دوست دارمi love you,

دوستت دارم ،i love you

دوستت دارمi cry out to you

به خاطـــــــــــــرت گریه می کنمbut you can’t hear me because

اما تو نمی تونی صدامو بشنوی چونi am only shouting in my heart

من فقطـــــــــــــ دارم تو قلبم فریاد می زنم

what i should i do?

چیکار باید بکنم؟what should i do ?

چیکار باید بکنم؟i only have you

من فقطـــــــــــــ تو رو دارمwhat i should i do?

چیکار باید بکنم؟what should i do ?

چیکار باید بکنم؟you’re leaving

تو داری ترکم می کنیwhat i should i do?

چیکار باید بکنم؟what should i do ?

چیکار باید بکنم؟you’re leaving

تو داری ترکم می کنیi love you,

دوستت دارم ،i love you

دوستت دارمi cry out to you

به خاطـــــــــــــرت گریه می کنمbut you can’t hear me because

اما تو نمی تونی صدامو بشنوی چونi am only shouting in my heart

من فقطـــــــــــــ دارم تو قلبم فریاد می زنم
_________________________
متن آهنگ goodbye


Eoddeokajyo baraman boneyo

JJareun insa jocha geonnaelsuga eopneyo

Siridorok chagaun nae son jabajujiman

Ijeneun geuman bonaeya hajyoEoddeokajyo meoleojyeo ganeyo

Gaseumgadeuk nunmulman chaoneyo

Aesseo gamchwobwado meomchulsuga eopseoyo

Ggeutnae japji motan imameul eoddeokanayoSaranghaetdeon geu gieogeun noji malayo

Dasi utge hae jul dareun saram mannado

Apeun ibyeolggajido geudaera dahaengijyo

Seulpeun nunmul mowaseo annyeongAmugeotdo haejunge eopneyo

Motnagedo sangcheoman namgyeotneyo

Byeonaegan mam jocha gamssa anajun saram

Ije bonaeya hal geudaereul eoddeokanayoSaranghaetdeon geu gieogeun noji malayo

Dasi utge hae jul dareun saram mannado

Apeun ibyeolggajido geudaera dahaengijyo

Sumi meojeulmankeum apawa nunmul heulleodoHaengbokaetddeon geu gieogeun noji malayo

Dasi utge hae jul dareun saram mannado

Apeun ibyeoggaji geudaera dahaengijyo

Datji mot tal nae saram ijen bonaeya hajyoOjik nareul utge hal saran gedaebbuningeol

Sarangi gipeojyeo maeumi apawado

Haengbokaetddeon geu gieogeun noji malayo

Dasi utge hae jul dareunsaram mannado

Apeun ibyeoggaji geudaera dahaengijyo

Seulpeun nunmul mowaseo naega hal su itneun il annyeongEnglish & Persian lyrics What should I do? I am just watching you

چیکار باید بکنم ؟ من فقطـــــــ بهت خیره شدم

I can’t even say a short farewell

حتی نمی تونم یه خداحافظـــی کوتاه بکنم

You hold on to my cold hands

تو دستای سردمو تو دستات گرفتی

But now I have to send you away

اما حالا مجبورم تو رو از خودم دور کنم

What should I do? You are going far away

چیکار باید بکنم؟ تو داری ازم دور میشی

My heart is filling with tears

قلبم با اشک پر شده

Even though I try my best to hide it, I can’t

حتی با اینکه خیلی سعی می کنم مخفیش کنم ، نمی تونم

This heart I couldn’t catch, what should I do?

با این قلبی که نمی تونم جلوشو بگیرم ، چی کار کنم؟

Don’t forget the memories we loved

خاطـــــــره های عشقمونو فراموش نکن

Even if you find another person that makes you smile

حتی اگه یکی دیگه رو پیدا کردی که لبخند به لبهات بیاره

Even the painful farewell, I am glad that it was you

حتی با اینکه جدایی دردناکه اما خوشحالم که با تو بودم

Gathering all my sad tears, good bye

اشکای غمگینم تو چشمام جمع شدن ، خداحافظـــ

There was nothing I’ve done for you

اینجا هیچی نیست که به خاطـــــــرت انجام داده باشم

Sadly, only scars are left

به شکل اندوه باری ، تنها زخمها هستن که باقی می مونن

The person who encompassed my changed heart

اونی که قلب منو دربر گرفت و تغییرش داد

Now I have to send you away, what should I do?

حالا مجبورم بذارم بری ، چی کار باید بکنم؟

Don’t forget the memories we loved

خاطـــــــره های عشقمونو فراموش نکن

Even if you find another person that makes you smile

حتی اگه یکی دیگه رو پیدا کردی که لبخند به لبهات بیاره

Even the painful farewell, I am glad that it was you

حتی با اینکه جدایی دردناکه اما خوشحالم که با تو بودم

If the tears fall because it is so painful to endure

حتی اگه به خاطـــــــر اینکه اونقدر دردناکه که نمی تونی تحمل کنی و اشکهات فرو می ریزن

Don’t forget the happy memories we shared

خاطـــــــره های شادی رو که ما توش سهیم بودیمو فراموش نکن

Even if you find another person that makes you smile

حتی اگه یکی دیگه رو پیدا کردی که لبخند به لبهات بیاره

Even the painful farewell, I am glad that it was you

حتی با اینکه جدایی دردناکه اما خوشحالم که با تو بودم

My love that I can’t reach, now I have to send you away

تو عشقی هستی که نمی تونم داشته باشمت ، حالا مجبورم بذارم بری

The only person that can make me laugh is you

تنها کسی که می تونه منو بخندونه تویی

Even if love is so deep and the heart hurts so much

حتی اگه این عشق خیلی عمیقه و قلبت خیلی صدمه می بینه

Don’t forget the happy memories we shared

خاطـــــــره های شادی رو که ما توش سهیم بودیمو فراموش نکن

Even if you find another person that makes you smile

حتی اگه یکی دیگه رو پیدا کردی که لبخند به لبهات بیاره

Even the painful farewell, I am glad that it was you

حتی با اینکه جدایی دردناکه اما خوشحالم که با تو بودم

The thing that I could do with all my sad tears, good bye

تنها چیزی که با همه ی اشکهای غمگینم می توستم انجام بدم ، *خداحافظـــ*
سریال نسل خورشید:
Chen (EXO) & Punch – Everytimeاه هر بار می بینمت
وقتی به چشمات نگاه می کنم
قلبم سراسیمه به تپش درمیاد
تو تقدیر منی
تنها کسی که می خوام تا انتهای دنیا کنارش باشم و ازش محافظـــــت کنم
BABY OHOHOHOH
OHOHOHOH
BABY OHOHOHOH
OHOHOHOH
اه هر بار می بینمت
وقتی به چشمات نگاه می کنم
قلبم سراسیمه به تپش درمیاد
تو تقدیر منی
تنها کسی که می خوام تا انتهای دنیا کنارش باشم و ازش محافظـــــت کنم

وقتی نگام می کنی
وقتی نگام می کنی و لبخند می زنی
حس می کنم قلبم از کار میفته
تو چطـــور ؟
تحملش برام سخته
تمام روز بهت فکر می کنم

ما برای یه مدت طـــولانی دور یه دایره گشتیم
اما حتی اگه حالام باشه ، من باهاش مشکلی ندارم
اه هر بار می بینمت
وقتی به چشمات نگاه می کنم
قلبم سراسیمه به تپش درمیاد
تو تقدیر منی
تنها کسی که می خوام تا انتهای دنیا کنارش باشم و ازش محافظـــــت کنم

ترکم نکن
حتی اگه ندونیم تو آینده مون چی پیش میاد ،
میشه باورم کنی و منتظـــــرم بمونی؟

یه دونه و تنها کس من
تا حالا بهت گفتم
که تو همه چیز منی؟

تو تقدیر منی
تنها کسی که می خوام تا انتهای دنیا کنارش باشم و ازش محافظـــــت کنم

BABY OHOHOHOH
می خوام عاشقت باشم
OHOHOHOH
عاشق چشمات ، لبخندت ، حتی عطـــرت
BABY OHOHOHOH
یادت باشه
OHOHOHO
من و تا تا همیشه با همیم
دوستت دارم
________________________
Yoon Mirae (T) – Always 
(Descendants of the Sun OST)هر بار که می بینمت ، همه چیز از حرکت وایمیسته 
نمی دونم از کی اینطـــــــــــوری شده

یه روز تو مثل یه رویا اومدی سراغم
باغث شدی قلبم غافلگیر شه
می دونستم این برام مقدره

دوستت دارم
گوش می دی؟
فقطـــــــــــ تویی
توی چشمام

عشقت اومد و مثل باد وزید
همه جا ، همه جا تویی
همه طـــــــــــرف ، همه طـــــــــــرف تویی

اه اه اه عشق عشق عشق

چطـــــــــــوری عاشقت شدم ؟
سعی کردم تو رو از عقب برونم اما قلبم فقطـــــــــــ تو رو می شناسه

دوستت دارم
گوش می دی؟
فقطـــــــــــ تویی
توی چشمام

حتی اگه همه چیز عوض شه ، این حس عوض شدنی نیست
تو عشق من ، من عشق توام

حتی اگه تو پس بکشی و بری
حتی اگه ازم بگذری
ایرادی نداره ، من به خاطـــــــــــرت اینجا منتظـر می مونم

دوستت دارم 
فراموشت نمی کنم
فقطـــــــــــ توی
اینو اشکهام اقرار می کنن

عشقت اومد و مثل باد وزید
همه جا ، همه جا تویی
همه طـــــــــــرف ، همه طـــــــــــرف تویی


__________

davichi _ this love 

(ost سریال نسل خورشید)[i]
اگه من زمانو به عقب برگردونم ، 
خاطـــــــــــــــره ها هم همراه باهاش پاک می شن؟
می دونم دارم حرفی می زنم 
که حتی ازم بر نمیاد

فقطـــــــــــــــ دارم حرفی رو می زنم که گفتنش
همه چیزو برات سخت می کنه
باعث میشه زندگیت تو اشک عرق شه

اما برای من
زندگی خارج از وجود تو شدنی نیست 

برای من ، فقطـــــــــــــــ زمانهایی که با تو گذروندم معنی و رنگ دارن

دوستت دارم ، ممنونتم 
به خاطـــــــــــــــر آغوش خیلی گرمی که باهاش بغلم کردی 
من به خاطـــــــــــــــر این عشق زنده م

حدس می زنم عشق اینطـــــــــــــــوریه
مهم نیست چی بگی
جای خالی این حس پر شدنی نیست 

حتی اگه فک کنم این فقطـــــــــــــــ به خاطـــــــــــــــر طـــــــــــــــمع خودمه
باز این حس به سادگی از بین نمی ره

می دونی که برای من 
زندگی بیرون از وجود تو شدنی نیست

برای من ، فقطـــــــــــــــ زمانهایی که کنار تو رنگ می گیرن ، 
در حال گذرن

دوستت دارم ، ممنونتم
به خاطـــــــــــــــر آغوش خیلی گرمی که باهاش بغلم کردی
من به خاطـــــــــــــــر این عشق زنده م

اگه به عقب برگردم ، می تونم نادیده بگیرمش ؟
تمام این لحظـه های سختو ؟

وقتی میبینمت ، می لرزم 
لبهام تکون می خورن

می دونی که برای من 
زندگی بیرون از وجود تو شدنی نیست

برای من ، فقطـــــــــــــــ زمانهایی که کنار تو رنگ می گیرن ، 
در حال گذرن

دوستت دارم ، ممنونتم
به خاطـــــــــــــــر آغوش خیلی گرمی که باهاش بغلم کردی
من به خاطـــــــــــــــر این عشق زنده م
[/i]


[i]______________[/i]


Gummy – You Are My Everything 


از همون اولش تو بودی 
از همون موقع که اومدی سراغم
حتی با اینکه فقطـــــ یه برخورد بود 
اما چشمام تو رو شناخت

امیدوار بودم این چیز مهمی نباشه
که این مثل ورزش یه باد بوزه و بگذره
یه احمق بودم
نتونستم بهت چیزی بگم
نتونستم هیچ کاری کنم

تو همه چیز منی 
توی سرنوشتی که شبیه بود به سقوطـــــ و بارش یه ستاره ی دنباله دار ،
من با آدمی مثل تو آشنا شدم
قلبم از تپش ایستاد
و عشق تنها چیزی بود که باقی موند
تو همه چیز منی 

دورتو یه سفیدی گرفته بود
انگار تو مه جوونه زده بودی
و تو یه لحظــه ، همونطـــــور که میومدی پیشم
قلبم از تپیدن ایستاد

تو همه چیز منی 
توی سرنوشتی که شبیه بود به سقوطـــــ و بارش یه ستاره ی دنباله دار ،
من با آدمی مثل تو آشنا شدم
قلبم از تپش ایستاد
و عشق تنها چیزی بود که باقی موند
تو همه چیز منی 

تا قبل اون لحظــه هیچ وقت عاشق نشده بودم
اما الان می خوام بهت بگم
این جادویی بود که هیچکی غیر تو نمی تونت ایجادش کنه

تو همه چیز منی 
عشق پرشور من مال توئه
حتی وقتی با گذر فصلها همه چیز عوض شه من هنوز عاشقت می مونم
توی قلب از نفس افتاده م
فقطـــــ یه عشق وجود داره
تو همه چیز منی 

처음부터 그대였죠
나에게 다가올 한 사람
단 한 번의 스침에도
내 눈빛이 말을 하죠
바람처럼 스쳐가는
인연이 아니길 바래요
바보처럼 먼저 말하지 못했죠
할 수가 없었죠
You Are My Everything
별처럼 쏟아지는 운명에
그대라는 사람을 만나고
멈춰버린 내 가슴속에
단 하나의 사랑
You Are My Everything
안갯속에 피어나는
하얗게 물들은 그대 모습
한순간에 내게 심장이
멈출 듯 다가와 버렸죠
You Are My Everything
별처럼 쏟아지는 운명에
그대라는 사람을 만나고
멈춰버린 내 가슴속에
단 하나의 사랑
You Are My Everything
시작도 못 했던 나의 사랑을
이제는 말할 수 있죠
누구도 가질 수 없는 기적인데
You Are My Everything
뜨거운 내 사랑은 그댄 걸
계절이 변해도 난 이곳에
멈춰버린 내 가슴속에
단 하나의 사랑
You Are My Everythingcheoeumbuteo geudaeyeossjyo
naege dagaol han saram
dan han beonui seuchimedo
nae nunbicci mareul hajyo
baramcheoreom seuchyeoganeun
inyeoni anigil baraeyo
babocheoreom meonjeo malhaji moshaessjyo
hal suga eopseossjyo
You Are My Everything
byeolcheoreom ssodajineun unmyeonge
geudaeraneun sarameul mannago
meomchwobeorin nae gaseumsoge
dan hanaui sarang
You Are My Everything
angaessoge pieonaneun
hayahge muldeureun geudae moseup
hansungane naege simjangi
meomchul deut dagawa beoryeossjyo
You Are My Everything
byeolcheoreom ssodajineun unmyeonge
geudaeraneun sarameul mannago
meomchwobeorin nae gaseumsoge
dan hanaui sarang
You Are My Everything
sijakdo mot haessdeon naui sarangeul
ijeneun malhal su issjyo
nugudo gajil su eopsneun gijeoginde
You Are My Everything
tteugeoun nae sarangeun geudaen geol
gyejeori byeonhaedo nan igose
meomchwobeorin nae gaseumsoge
dan hanaui sarang
You Are My Everything^_^ترجمه آهنگ"Love Rain"سریال باران عشق با صدای سوکی ^_^
تویه عصر بارونی بود که تورو دیدم/
خیلی وقت بود منتظر بودم پیدات کنم/
توچتری نداشتی و من ازت خواستم که/
بیای زیر چترم/
میتونم صدای ریزش قطرات بارونو بشنوم/
میتونم صدای تپش قلبمو بشنوم/
میتونم صدای ریزش نرم قطرات بارون و تپش قلبمو هم زمان بشنوم/
میتونم صدای ریزش بارون عشق رو بشنوم /
باهم تو خیابونای بارونی قدم زدیم/
چتر کوچیک شونه امو نمناک کرده بود/واون دختر،با حیا بهم گفت/
میتونی یکم نزدیک تر بیای/
آروم آروم شونه هامون به هم میخوره/
دو شونه،شونه های خجالت زده به هم میخوره/بارون عشق میریزه/
من عاشق شدم/
میتونم صدای ریزش قطرات بارونو که به چتر میخورن بشنوم/
میتونم صدای ریزش بارون عشق رو بشنوم/
عاشق بارونم و عاشق تو
A day we fall in love_park shin hye
سریال:ضربان قلب
همش از کی شروع شد؟
انگار تو همیشه توی قلبم بودی
حتی به خاطـــــر یه لبخند کوچیکت قلبم به تپش میفته
از مدتها قبل منتظــر این عشق مقدر شده بودم
اون تویی
میتونم حسش کنم
اه .. عشق من تویی
تو مثل یه پشمک شیرینی که تمام روز قلبمو ذوب می کنی
تو مثل یه رنگین کمون درخشانی که توی قلبم می تابی
با اون صدای دوستداشتنیت برام نجوا کن
که از همون اولش قلبت
هر روز
عاشقم بود.
دوستت دارم
فقطـــــ عشق من باش

چرا وقتی صدای شادتو می شنوم مدام می خندم؟
وقتی چشمای کوچولوت بهم خیره می شن ، همه ی بدنم می لرزه
از مدتها قبل منتظــر این عشق مقدر شده بودم
اون تویی
می دونم
اه .. عشق من تویی
تو مثل یه پشمک شیرین تمام روز قلبمو ذوب می کنی
تو مثل یه رنگین کمون درخشانی که توی قلبم می تابی
با اون صدای دوستداشتنیت برام نجوا کن
که از همون اولش قلبت
هر روز
عاشقم بود.
دوستت دارم
فقطـــــ عشق من باش

تو هم اینومی دونی؟
روزی که من و تو اینطـــــوری عاشق هم شدیم ،
تو هم باور داری که این عشق تیر خدای عشقه؟
عاشقتم که مثل یه هدیه از بهشت اومدی پیشم
بیا تا همیشه با هم باشیم
هر روز
عاشقم باش
دوستت دارم
فقطـــــ عشق من باش
متن آهنگ و ترجمه ی فارسی و انگلیسی سریال #عشق_بی پروا
English lyrics:

Don’t push me away, don’t leave me
Even though you make me cry
Even though you hurt me
But please know this
You are my last love

Don’t push me away, don’t leave me
Don’t push me away and leave
I only have you
Don’t go, if you love me
Don’t leave me
Forever be by my side
Even tomorrow

When I hold you in my arms
My heart starts to flutter
Please move my heart
Can you tell me that you love me, just once?
My heart is racing

Don’t push me away, don’t leave me
Don’t push me away and leave
I only have you
Don’t go, if you love me
Don’t leave me
Forever be by my side
Even tomorrow

I can’t go on without you
Because you’re my last love

I love you, I love you
I want all of you
(I want all of you)
I love you, I love you (Oh)
I’m confessing to you

Don’t forget, don’t forget me for a second
(Uh don’t forget me for a second)
Even if you leave me
I only have you
Don’t
Don’t go, if you love me
(Don’t go, if you love me)
Even if time passes and changes
Stay by my side
(Yeah Yeah Yeah)

Don’t push me away, don’t leave me
Don’t push me, don’t push me, don’t push me
Don’t forget me, never forget me
Don’t forget, don’t forget, don’t forget
(Don’t forget my heart)
#Wendy_seulgi #Redvelvet #Dont_push_me #english #uncontrollably_fond #OST
Romanization lyrics:

milji ma nal beoryeo duji ma
tto nareul ullyeodo
o apeuge haedo
hajiman igeosmaneun arajwo
neon naui
majimak sarangiran geol marya

milji ma nareul beoryeo duji ma
nal milgo gaji ma
naegen neoppuniran geol
gajima nareul saranghandamyeon
nal dugo gajima
yeongwonhi nae gyeote isseojwo
naeildo

nae gyeote neol pume aneumyeon
gaseumi seolleeo
o nae mameul umjigyeo
hanbeonman nareul saranghandago
malhaejul su issni
nae gaseumi ttwijanha

milji ma nareul beoryeo duji ma
nal milgo gaji ma
naegen neoppuniran geol
gajima nareul saranghandamyeon
nal dugo gajima
yeongwonhi nae gyeote isseojwo
naeildo

neo eopsineun andoel geot gata
majimak saranginikka a

saranghae saranghae
ni modeun geol wonhae
(ni modeungeol wonhae)
saranghae saranghae (Oh)
neoege gobaekhae

ijjima 1chodo nal ijji ma
(Uh 1chodo ijji ma)
niga nal tteonado
naegen neoppuniran geol
gaji ma nareul saranghandamyeon
(gaji ma saranghandamyeon)
sigani jinado
byeonhaedo nae gyeote isseojwo
(Yeah Yeah Yeah)

milji ma nareul beoryeo duji ma
milji ma milji ma milji ma
ijji ma yeongwontorok ijji ma
ijji ma ijji ma ijji ma
(nae mameul ijji ma)
#Wendy_seulgi #Redvelvet #Dont_push_me #romanization #uncontrollably_fond #OST
Korean lyrics:

밀지 마 날 버려 두지 마
또 나를 울려도
오 아프게 해도
하지만 이것만은 알아줘
넌 나의
마지막 사랑이란 걸 말야

밀지 마 나를 버려 두지 마
날 밀고 가지 마
나에겐 너뿐이란 걸
가지마 나를 사랑한다면
날 두고 가지마
영원히 내 곁에 있어줘
내일도

내 곁에 널 품에 안으면
가슴이 설레어
오 내 맘을 움직여
한번만 나를 사랑한다고
말해줄 수 있니
내 가슴이 뛰잖아

밀지 마 나를 버려 두지 마
날 밀고 가지 마
나에겐 너뿐이란 걸
가지마 나를 사랑한다면
날 두고 가지마
영원히 내 곁에 있어줘
내일도

너 없이는 안될 것 같아
마지막 사랑이니까 아

사랑해 사랑해
니 모든 걸 원해
(니 모든걸 원해)
사랑해 사랑해 (Oh)
너에게 고백해

잊지마 1초도 날 잊지 마
(Uh 1초도 잊지 마)
니가 날 떠나도
나에겐 너뿐이란 걸
가지 마 나를 사랑한다면
(가지 마 사랑한다면)
시간이 지나도
변해도 내 곁에 있어줘
(Yeah Yeah Yeah)

밀지 마 나를 버려 두지 마
밀지 마 밀지 마 밀지 마
잊지 마 영원토록 잊지 마
잊지 마 잊지 마 잊지 마
(내 맘을 잊지 마)
#Wendy_seulgi #Redvelvet #Dont_push_me #korean #uncontrollably_fond #OST

«متن و ترجمه آهنگهای سریالهای کره ای» 1
#متن_و_ترجمه_آهنگ_سریال_بکش_خلاصم_کن
چیزای زیادی درون وجودمه که منو تبدیل به یه آدم دیگه ای کرده

منو به خواب بُردن، دست و پاهامو بستن و تو یه اتاق تاریک زندانیم کردن!

تکه های زمان از دست رفته ، خاطرات عشقی که اونا رو دور انداختم ،

همشون حذف شده و به دور انداخته شده!

فقط پوسته ی ظاهریم برام باقی مونده .

بدون اینکه چیزی بدونم ، فریاد میکشیدم.

قلبم که به سردی یخ بود ، وقتی بخوابم به دست فراموشی سپرده میشه!

میخوام خودمو از این زنجیر های درد و عذابم رها کنم.

یکی منو از این روح پر زخم و داغونم بیرون بکشه !

این آسمون رنگی و عمیق شب ...

که با تو پر شده ، کسی که نمیتونه ترک کنه و بره !

منو از خوابم بیدار میکنه و دوباره منو میبوسه ..

صداتُ که توی گوشم زمزمه میکرد " دوستت دارم " ،

رو میتونم هرروز در گوش هام بشنوم ،از روی بوی وجودت

میتونم بفهمم که تو کجایی ..

تو در جایی پنهان شدی که من نمیتونم ببینمت ..

دردی که بخاطر من کشیدی ..

وقتی که خشم من یکی میشه ،

خاطرات از دست رفتمو توی خواب عمیقم تعقیب میکنم ..

میخوام خود واقعیمو پیدا کنم ، کسی که" تو "نیست.

اما کبودی های قلب من بیش از حد بزرگن ..

سعی میکنم که اونا رو پنهان کنم ، ولی اونا در قلب من پنهان میشن و منو بیدار میکنن.

من تو رو در یه طرف دیگه از خاطرات وحشتناکم دیدم.

ولی تو حتی خاطرات از دست رفته ی من رو در آغوش گرفتی!

به من کمک کردی که از شکسته شدنم ، بلند بشم .

من سعی میکنم که دستات رو رها نکنم.

من تلاش میکنم که کابوس هام رو پاک کنم ..

من خیلی سخت تلاش میکنم!

در این جایی که من خودم رو زندانی کردم!

میخوام پا تو دل تاریکی بزارم و تو رو پیدا کنم ..

هرچند که نمیتونم لمست کنم ..

یا تو من رو به خودت بچسبونی ..

چیزی که کنترلم میکنه ، چیزی نیست که درونم زندگی میکنه!

چیزی که میتونه منُ درمان کنه ، قرص های قوی نیست ..

فقط عشقه !

صداهایی که در گوشم میشنوم ، منو از تنها بودن بیدار میکنه!

وقتی که دورم میچرخه و بوسم میکنه ،

نابود میشه و من دیگه نمیتونم ببینمش !

این آسمون رنگی و عمیق شب ...

که با تو پر شده ، کسی که نمیتونه ترک کنه و بره !

منو از خوابم بیدار میکنه و دوباره منو میبوسه ..

صداتُ که توی گوشم زمزمه میکرد " دوستت دارم " ،

رو میتونم هرروز در گوش هام بشنوم ،از روی بوی وجودت

میتونم بفهمم که تو کجایی ..

در آسمون تاریک که من نمیتونم لمسش کنم ،

تو رو میبینم که داری برمیگردی !

منو از روزای خسته کنندم فراری میدی و اونو تبدیل به یک تصویر میکنی!

متاسفم که تو رو گرفتار کردم.

جای دوری نرو ، بهت زنگ میزنم!

در غم و اندوهی که دیگه نمیتونم ببینمش ،

اشک ها دوباره جاری میشن!


مــتن آهنـگ Hallucinations :

nae ane sumeun geotdeuri mariya

nal cham manhi byeonhage haetjanha

nal jamjaeugo du son mukkgoseon

eoduun bange gadwo nwatjanha

irheobeorin siganui jogakdeul

naega beorin sarangui gieokdeul

sakjedoego beoryeojin che

kkeopdegiman namatjanha

amugeotdo moreun che

nan geujeo sorichyeotgo

geujeo geu gieokppuniji

eoreumcheoreom chagawotdeon nae maeumdo

jago namyeon ichyeo jigetji

beoseonago sipeo

nal ok joeneun gotongeseo

nuga nareul kkeonae jwo

i sangcheoro gadeukhan nae yeonghon sogeseo

[Chorus]

gipge muldeurin bamhaneureun

tteonaji motan neoui moseubi

jamdeun nareul kkaeugo naseo

dasi ibeul matchugo

saranghae soksagideon

ne moksoriga neoui hyanggiga

maeil gwitgae deullyeoonda

neon eodi inneunde

[Rap2]

neon bol su eomneun gose gamchwotgo

nal daesinhaeseo batneun gotong

nae bunnoga hana doemyeon

gipge jamdeureo irheobeorin gieogeul jjotgo

neo anin jinjja nal chatgo sipeodo

nae gaseume deun meongi neomudo keo

gamchwobwado nae ane sumeoitdeon

nomdeuri natana jameul kkaewo

kkeumjjikhaetdeon nae gieok jeopyeoneseo

neol majuhaesseotgo

nae irheobeorin gamjeongkkaji gamssajumyeo

neolbeureojin nal ireukyeo jwosseo

kkok jabeun son nochi anheuryeo

angmongui sigan kkaekkeusi jiuryeo

anganhim sseugo isseo

naega nal gadwodun igoseseo

[Bridge]

eodumeul geodeo

neoreul chatgo sipeunde

neol manjil sudo

angil sudo eomneunde

[Rap3]

nal jibaehaneun geon

nae ane salgo inneun geureon nomdeuri anya

nal chiyuhaneun geon dokhan yagi anya

danji sarang du geulja

gwitgae deullineun moksorin

irheobeorin nareul kkaeugo

momeul gamssago ibeul matchugo nan dwi

sarajigo deoneun bol su eobtjanha

[Chorus]

gipge muldeurin bamhaneureun

tteonaji motan neoui moseubi

jamdeun nareul kkaeugo naseo

dasi ibeul matchugo

saranghae soksagideon

ne moksoriga neoui hyanggiga

maeil gwitgae deullyeoonda

neon eodi inneunde

[Chorus3]

daheul su eomneun bamhaneuren

dwidoraseoneun neoui moseubi

jichin nal ireoke beoseona

geurimcheoreom mandeunda

mianhae neol butjapgo

meoreojiji ma aetage bulleo

dasi boiji annneun seulpeume

tto nunmulman heulleo
ترجمه آهنگ my beauty_verivery
سریال extra ordinary you
I can show you every time
من می تونم همیشه بهت نشون بدم
If you want
اگر تو میخوای
Right this moment, as we lock eyes
درست در این لحظه که چشمهای ما به هم قفل شده
I can make you fall in love
من می تونم تو رو عاشق خودم کنم
My breathing is getting faster
نفسهام تندتر شده
You already know, you feel it
تو در حال حاضر هم می دونی،تو احساسش می کنی
Even if you try to hide it
حتی اگر سعی کنی که پنهانش کنی
Baby, every time you smile at me
عزیزم هر دفعه که به من لبخند می زنی
I keep smiling like a fool, I keep falling
من مثل یه احمق لبخند می زنم،من هنوزم عاشقتم
I can’t escape
نمی تونم فرار کنم
Dreams of you fill my head
رویای تو ذهنم رو پر می کنه
I can’t hide it, I’ll tell you
everything
من نمی تونم پنهانش کنم،همه چیز رو به تو میگم
To you
به تو
Dazzling
درخشان
You’re so beautiful
تو خیلی زیبایی
I want to place you in my eyes
من میخوام تو رو روی سرم بذارم
I wonder if you know my heart
من در شگفتم که اگر قلب من رو می شناسی
Your smile captivates me
لبخند تو منو شیدای خودش کرد
You make me smile every day
تو باعث لبخند هرروزم میشی
Cuz you’re my beauty
بخاطر اینکه تو زیبای منی
Don’t walk away
فرار نکن
You’re everything to me
تو همه چیز برای منی
Now you’re my beauty
حالا تو زیبای منی
Don’t walk away
فرار نکن
You’re everything to me
تو همه چیز برای منی
Yeah you’re my beauty
اره تو زیبای منی
Like a fool, I’m wandering next to you
مثل یه احمق در شگفتم که کنار تو هستم
My heart is filled with you
قلب من با تو پر شده
I act like it’s not and I keep
getting closer
من شبیه این رفتار نمی کنم اما نزدیکتر نگه میدارم
The more I approach you, the farther you get
به تو نزدیک میشم ولی تو در دورترین نقطه هستی
I wonder if you know my yearning heart
من در شگفتم که تو آرزوهای قلب من رو می دونی
Don’t try to hide it
سعی نکن پنهانش کنی
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
feeling_april

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
first love_sondia

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
just today_gotcha

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
The story has never been told

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
story that won't end_stray kids

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
drawing u out

سریال extraordinary you