انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: تیتیر اول روزنامه ها: نبوغ در هجران، سکوت در بودن
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
دوست داشتنت

لوحی است بر دیوار،

قصه ای است بر تندیس.

دوست داشتنت

هیاهوی روزنامه هاست

در نقد ستایش نبودنت،

در کلماتی که به اشتراک خوانندگانی می رسد

که نمی دانند

دوست داشتنت چگونه است،

نمی دانند ستایشت را مدح نتوانند گفت،

نمی دانند تقدیر

تعظیم فروتن وار سکوت است

در نبودنت ات.

+ نوشته فَرنوش