انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: » تـک بـیتیِ شـاعران .. «
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه‌ها: 1 2 3 4
سلام (: 
این هم مِثل بقیه ی موضوعاتم , ادامه داره ! 
هم عکس قـرار میدم , هم نـوشته (: 
بـا همـراهی : actinium

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

← بـا چنین صورَت که از مَعنـی پُر است ..‌
سَخت بی مـعنی بُـوَد صورتگـری →
• سیف فرغـانی 

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
» تـک بـیتیِ شـاعران .. « 1← زِ جان شیرین تری , ای چِشمه ی نوش ..
سـزد گَـر گیرمت چون جـان دَر آغوش →
• نِظـامی 


دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
» تـک بـیتیِ شـاعران .. « 1


← لَبخنـد مُعـاوضه کُن بـا جانِ شهـریار .. 
تـا من به شـوقِ این دَهـم و آن سِـتانمت → 
• شَهـریار 

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
» تـک بـیتیِ شـاعران .. « 1
» تـک بـیتیِ شـاعران .. « 1
← چِگونه شـاد شَود اندرون غَمگینم ؟ ..
به اِختیـار که از اِختیـار بیـرون است →
• حـافظ

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
» تـک بـیتیِ شـاعران .. « 1
← بـه چِشمَک این همه مُژگان بـهَم مـزن یـارا .. 
کِـه این دو فِتنـه به هَـم میزننـد دُنیآ را → 
• شهریـار 

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
» تـک بـیتیِ شـاعران .. « 1
← گاهی به نوشخَند , لبـت را اشارهـ کُن .. 
ما را به هیچ , صاحِبِ عُمـر دوبارهـ کُن →
• فـروغی بسطامی 

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
» تـک بـیتیِ شـاعران .. « 1
← خیـال حوصله بَحـر میپزَد هیهـات ..
چه هاست بَـر سـرِ این قطـره ی مَحـال اندیش →
• حـافظ

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
» تـک بـیتیِ شـاعران .. « 1
[مولانا]

» تـک بـیتیِ شـاعران .. « 1
← مَنم شرمندهـ زین یاری کِ کردی ..
هَمین باشد وَفاداری کِ کـردی ! →
•وحشی بافقی 

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
» تـک بـیتیِ شـاعران .. « 1
← دَریـا و کـوه در رَه و مَن خسته و ضَعیـف ..
اِی خضر پـی خُجسـته مدد کُـن به همتـم →
• حـافظ

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
» تـک بـیتیِ شـاعران .. « 1
صفحه‌ها: 1 2 3 4