انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: هرکی میگه نه اثبات کنه
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
اثبات خودم که سوادش کمتر درآمدش بيشتر

از قديم گفته اند وقت طلاست، به عبارت ديگر : زمان = پول : معادله 1
همين طور گفته اند توانا بود هرکه دانا بود، يعني : توان = علم : معادله 2
مي دانيد که:
زمان / کار = توان: معادله 3
با جاي گذاري معادله 1 و 2 در معادله سوم به اين معادله مي رسيم:
پول / کار = علم
که مي توانيم آن را به اين صورت بازنويسي کنيم:
علم/ کار = پول
بنابراين:
Lim (پول) = ∞
0→ علم
يعني هرچه علم و سوادت کم تر باشد درآمدت بيشتر است، و اين هيچ ربطي به مقدار کار انجام شده ندارد !
!به عبارت ديگر وقتي علمت به سمت صفر ميل کند، پولت به بي نهايت خواهد رسيد
من هیچی نفهمیدم Telegh_01
(01-09-2017، 22:24)فرانه نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
[ -> ]
من هیچی نفهمیدم Telegh_01

داره در مورد ترویج پول پرستی توضیح میده!
میگه وقت طلاست ! یعنی داره میگه وقت رو با پول قیاس میزنه !
فکر کن سرش .. منم اول نفهمیدم.