انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: ترسم این است...
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
ترسم اين است که پاييز تو يادم برود
حس اشعار دل انگيز تو يادم برود


ترسم اين است که باراني چشمت نشوم
لذت چشم غزلخيز تو يادم برود


بي شک آرامش مرگ است درونم،وقتي
حس از حادثه لبريز تو يادم برود


من به تقويم خدايان زمان شک دارم
ترسم اين است که پاييز تو يادم برود


با غزلها ت بيا چون همه چيزم شده اند
قبل از آني که همه چيز تو يادم برود