انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: بغض قلم ❥ ..
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
با سلام خدمت کاربران گرامی .

متن های کوتاه خود را در اینجا قرار دهید ..

از گذاشتن متن ترانه خودداری کنید !

" بغض قلم نسخه هفتم "

بغض قلم ❥ .. 1تو فک کردی من یه فاحِشه ام ؟!+همه ی ما فاحشه ایم!


فقط بَخش ‍های مُختلفی از بدنِمون رو میفروشیم ..یکی فکرشو میفروشه ..یکی شُعورشو ..


یکی انسانیت !


بغض قلم ❥ .. 1
 -ماهـبغض قلم ❥ .. 1ــی قرمزے که قلبم بود؛ 
  
 مُرد و ..
 
 آرام روے آب آمد ..


بغض قلم ❥ .. 1
اگر تو موωـیقے بودی بی‌وقفه به تو گوش مے ωـپردم ..


 و اندوهم به شادے  


 بدل میشد !بغض قلم ❥ .. 1بغض قلم ❥ .. 1

حضورش مُعجزه‌اے بود 


 مثل؛ 

 شقُ‌القمر، 

 شقُ‌البحر 


 یا شقُ‌الهَرچیز دیگر...  چه نیرویے در حُضورش نهفته بود، 


 ماوَرائی..! 


 چِنان افـωـبغض قلم ❥ .. 1ـونگر که مرا زنده کرد. 


 مَرا که شور و نشاطے از زندگے در خود نداشتم، 


 مَـωـیح‌گونه در کالبُدم دَمید ..

بغض قلم ❥ .. 1


برو دنبال آرزوهات نه آدما ..
+ اگه یه آدم آرزوم باشه چے ؟ 
بغض قلم ❥ .. 1مثل فیلم ‌‍هاے دهه ‍هفتاد فرانـωـه ωـیاه وُ ωـفید عاشـبغض قلم ❥ .. 1ــقتم


 بغض قلم ❥ .. 1 و دُرωـت جایے که میخواهَم ببوωـمت  


نگاتیو پــبغض قلم ❥ .. 1ـاره میشود  ..
بغض قلم ❥ .. 1

تو خیلے حرفاے قشنگے میزنے ..ولے من دیگه به چیزاے قشـبغض قلم ❥ .. 1ـنگ اعتقاد ندارم ..


بغض قلم ❥ .. 1

مَغز‍هاے خالے !افکار پوچ
 امید به بے اُمیدے  

 آمادهِ پرواز ... 


 فقط یک انـωـان با روحے بیمار و غرق در ωـیاهےمیتَوانَد این گوُنه باشد !
بغض قلم ❥ .. 1

بغض قلم ❥ .. 1

بی مهابا ..وسط این گه دونی که داریم توش دستو پا میزنیم محکم بغلش کن .بخُدا عشق اَرزش  رسوا شدن رو داره !


بغض قلم ❥ .. 1
وقتی کسی واقعا یکی را دوست دارد ،
حتی یک لحظه هم نمی‌تواند
فکرِ دوست داشتنِ دیگری را بکند .. !
[ سیمون ]
بمیرد آن دلی که بترسد.
بشکند آن دستی که بلرزد.
بغض قلم ❥ .. 1

و چه لذتی دارد حواسی که پرت تو میشود!❤
عاشق باشین! 


دل رحم باشین! 


کار قلب فقط پمپاژ خون نیست!
زیادت را که دزدیدند ..


کمت را آرزو کردم !


بغض قلم ❥ .. 1
من فقط ی پا دارم اونم پای موندن با تُ A❤

بغض قلم ❥ .. 1
آدما از پیری نمیمیرن ..


آدما زمانی میمیرن که از همه چیز خسته میشن !


بغض قلم ❥ .. 1
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
بغض قلم ❥ .. 1
[img]دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
بغض قلم ❥ .. 1 [/img]