انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: انتشار یک مجموعه شعر و کتابی درباره تاریخ
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
انتشار یک مجموعه شعر و کتابی درباره تاریخ 1

مجموعه شعر «زنی میان دو تاریکی» سروده فرناز جعفرزادگان و کتاب «تاریخ، متن، نظریه» نوشته الیزابت ا.کلارک با ترجمه سیدهاشم آقاجانی منتشر شد.
به گزارش ایسنا، مجموعه شعر «زنی میان دو تاریکی» سروده فرناز جعفرزادگان شامل ۴۶ شعر است که در ۸۲ صفحه، با شمارگان ۳۳۰ نسخه و قیمت ۱۳ هزار تومان توسط انتشارات مروارید منتشر شده است. 
دومین شعر این مجموعه که در پشت‌جلد نیز آمده است: 
ای فکر جذام‌گرفته 
کلاف سردرگم‌ات را 
به گور که می‌سپاری 
که در باور علف‌های هرز 
به سرزمین مغزهای مرده 
سلام می‌دهی 
برگرد
برگرد 
دیگر 
نه ایوبی مانده 
و نه گیسوی زنی 
تا صدای شیون تمام زنان جهان باشدانتشار یک مجموعه شعر و کتابی درباره تاریخ 1

همچنین کتاب «تاریخ، متن، نظریه» با عنوان فرعی «مورخان و چرخش زبانی» نوشته الیزابت ا.کلارک با ترجمه سیدهاشم آقاجانی در ۴۳۶ با شمارگان ۵۵۰ نسخه و قیمت ۷۰ هزار تومان در نشر یادشده منتشر شده است. 
«دفاع از تاریخ و مویه برای آن»، «فلسفه انگلیسی - آمریکایی و مورخان»، «زبان و ساختارها»، «قلمرو مورخ»، «روایت تاریخ»، «تاریخ فکری جدید»، «متن و زمینه» و «تاریخ، نظریه و متون پیشامدرن» فصل‌های این کتاب هستند. 
نوشته پشت‌جلد کتاب: رشته تاریخ از سده نوزدهم تاکنون در حیطه نظریه و روش‌شناسی تحولات ژرف و گسترده‌ای پیدا کرده است. از جمله این تحولات پیوند دانش تاریخ با دیگر دانش‌های علوم انسانی و اجتماعی و ظهور تاریخ‌های آکادمیک بینارشته‌ای و چندرشته‌ای است. علم تاریخ در سده بیستم تحت تاثیر «چرخش زبانی» و در ادامه سنت دیلتایی تفهم تاریخی پذیرای نظریه‌ها و رهیافت‌های هرمنوتیکی و تفسیری شد. الیزابت کلارک در کتاب «تاریخ، متن، نظریه» ضمن فصل‌هایی از قبیل زبان و ساختارها، روایت و تاریخ، تاریخ فکری جدید، متن و زمینه، و با استفاده از نظریات فیلسوفان، زبان‌شناسان، و مردم‌شناسانی نظیر کالینگ‌وود، سوسور، لوی اشتراوس، لاوجوی، گادامر و دریدا کاربست راهگشای این نظریات را برای مطالعه و فهم متون دوران پیشامدرن به ویژه متون تاریخی و الهیاتی مسیحی نشان می‌دهد. 

انتشار یک مجموعه شعر و کتابی درباره تاریخ 1