انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: کتابی در دفاع از عرفان منتشر شد!
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
کتابی در دفاع از عرفان منتشر شد! 1


کتاب «سلوک ما» نوشته علی شالچیان‌ناظر منتشر شد.
به گزارش ایسنا، این کتاب در ۴۲۳ صفحه و با قیمت ۵۷ هزار تومان توسط نشر سلوک ما به چاپ رسیده است. 
در معرفی این کتاب عنوان شده است:  کتاب «سلوک ما» در واقع دفاعی از عرفان و  روش و منش عرفانی است. نویسنده، علی شالچیان‌ناظر (پژوهشگر معارف اسلامی و همچنین پژوهشگر مطالعات عرفانی) بحث‌ها را در قالب گفت‌وگو میان دو شخصیتِ فرضی (عمادالدین و رادمنش) که یکی مخالف روش عرفانی و دیگری موافق روش عرفانی است پیش می‌برد و در پاورقی به منابع هر استدلال اشاره شده است. نویسنده در پیشگفتار کتاب اشاره کرده است که در جوانی از مخالفان سرسخت عرفان بوده است. این کتاب همچنین برخی از ویژگی‌های نگرش عرفانی را به مخاطبان معرفی می‌کند.