انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: وقتی حالت خوب نیست چیکار میکنی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه‌ها: 1 2
وقتی حالتون خوب نیست یا دلتون گرفته چیکار میکنین؟
گریه crying
میشنم سر کامپیتر ویا تلویزیون اصلا خودمو پرت می کنم بیرون میرم پیش دختر عممه
مست میکنم اما دیگه فایده نداره عادی شده اوایل عالی بود
می رفتم تو
رویا با عشق خیالیم
حرف میزدم
اهنگ گوش میدم Sleepy

7 اهنگ می گوشم
اهنگ گوش میدم
اهنگ دوای هر درد منه23
اهنگ گوش میدم
گاهی هم گریه
ولی تنها چیزی که حالمو خوب میکنه اهنگه
يه نفس فش مي دم و بپر بپر ميكنم تا مثلا غم هام بريزه
يا گريه ميكنم و باز يه نفس فش ميدم
صفحه‌ها: 1 2