انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: وقتی حالت خوب نیست چیکار میکنی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
وقتی حالتون خوب نیست یا دلتون گرفته چیکار میکنین؟
گریه crying