انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: عاشقای بزی لی لیتو
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8
ﻣﻮﻫﺎﻡ ﺷﯿﮏ ﻭ ﺻﺎﻑ ﻭ ﺧﯿﺲ ﻋﻘﺐ ﺳﺮﻩ ﮐﻞ ﮐﻞ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﭼﻮﻥ ﻋﻘﺒﻪ ﺻﻔﻪ
ﺁﻗﺎ ﭘﺴﺮﻩ ﺑﺎﺑﺎﺕ ﺑﺎﻻ‌ﯼ ﺳﺮﺕ ﺣﺮﻓﺎﻡ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﺎﺝ ﺭﻭ ﺳﺮﺕ
تغییر کنه بینمون خب ماجرا یکم
الان خبری ندارم ازت این بی سابقه ست
تا میگم میریزن چهارتا دورم این بالا ندیدم جا پا کلا
بزی لی داره موشک اینا فقط آره کارشون فکه:-)
همینطوری
الان هرچی ک هست حال میدع همینطوری
یکیش کمه بگو ده تابیاد پنجتا بورو پنج تاسیاه
هﻤﻪ ﺳﺮﺩ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﺎ ﺗﻮ ﯾﮑﯽ نه
ﮔﺮﻣﻪ ﭘﺸﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺗﯿﻤﻢ
ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻥ ﺍﯾﻨﺎ ﺍﺻﻼ‌ ﻣﻨﻮ ﺑﺎ ﺗﻮ
ﺑﺒﯿﻨﻦ ﭼﻮﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻥ ﺟﺎ ﺗﻮ ﺑﮕﯿﺮﻥ
ناراحت میشی و میگی
ن نرو واسه رفتن زوده
اون کارات همه واسه قبلا بوده
ن نگو بهم حرفم زوره
چمدونو جم کنو برگرد خونه
ﻫﺮﺟﺎ ﺭﻓﺘﯽ ﮔﻔﺘﯽ ﺑﺎﻟﻪ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻡ
ﻭﺍﺳﻪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﻨﻢ ﻣﺜﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻡ
ﻓﮏ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﻡ ﺯﻭﺩ ﺳﻘﻮﻁ ﮐﻨﯿﻢ
ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮﺩ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻨﯿﻢ
میگی ببین چی اومده سرم
از وقتی رفتی تو ببین تو مود بدم
زنگ نمیزنم من اصلا ب این روزه بعدم
ندارم حوصلشو بشین تو خونه شبم
ماماستیا تکون بده با بیتا بگو زود بیاره سی تا
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8