انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: شعر های شما
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
در این تایپیک میتوانید اشعار 1 الی 7 بیتی ای که از خودتان است قرار دهید....


اگر شعرتان از 7 بیت بالاتر بود در تایپیک جداگانه با نام خودتان قرار دهید(من لینک تایپیک جداگانه شعر شما رو در این تایپیک قرار میدهم)

با سپاس....
تو از پیش من رفتی **** دل من غمگین شد
من تنها شدم **** دلم آتشین شد
همچو کلبه ای تنها **** دل من تنها شد
پاییز دوباره آمده است*****بچه ها به سوی مدرسه
باز هم درس تکلیف****بدبختی ها به ما می رسه
*****
باز هم امتحان****باز هم بدختی
کجایی ای تابستان*****ما در رویای خوشبختی
کاش هوا همیشه پاییزی باشه
کاش دلا همش پاییزی باشه
هوا ابری باشه
خورشید دیده نشه
حتی کمی هم نور
کاش دلامون مثل خش خش برگ ها
کنار هم خش خشی بشه
فلش خور
اسمی آشنا
تاریخی کوتاه
خاطره ها
تلاش ها
پیشرفت ها
راستی فلش خور تو را به چه یاد می اندازد؟
مرا به یاد اینها......

شعر خودم راجب فلش خور
سپاس فراموش نشه....
ای تابستان*****ای یادت گرامی
چرا دیر میایی*****ولی با مرامی
ای خاطرات دیرین****ای لحظه های شیرین
ای تو پس کجایی****ای چرا دیر میایی
بگفتم:کجایی؟*****بگفتا هرجا که فکرش کنی
بگفتم:در چه هستی****بگفتا:در قبله عالم
بگفتم:چگون درد دل کنم با تو*****بگفتا:در سحر و ظهر،مغرب،عشا
بگفتم:تو چگونه میگویی*****به گفتا در معجزه محمد
بارالهی به ما توفیق ده*****که من حقیر هستم بنده
بارخدایا به ما پیشرفت ده****که مصرف شود در راه صالح