انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: مشاجره با ضرب المثل ها
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
بسم الله شروع کنید

هرکه بامش بیش برفش بیشتر