انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: "ترجمه آهنگ empty از winner"
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
تصویر من در آینه
خیلی پوچ است، انگار که هیچ چیزی در آنجا نیست
تنها در خیابان قدم می زنم
اما در این خیابان خلوت احساس پوچی می کنم
‏Da ra dat dat dat dat dat dat
عزیزم نگران نباش
بعد از بیدار شدن از رویایی که تو در آن بودی
در این صبح واقعی احساس پوچی می کنم
"ترجمه آهنگ empty از winner" 1
زمانی که صبح می شود، من بار دیگر متوجه می شوم که
چیزی که من را از خواب بیدار می کند تو نیستی بلکه زنگ ساعت است
چرا این تخت لعنتی اینقدر بزرگ است؟
در صحرای بیکران قلبم، تنها باد سردی می وزد
"ترجمه آهنگ empty از winner" 1
من یک جسم توخالی هستم، بدون تو یک ترسو هستم
مردمی که در اطرافم هستند با ترحم به من نگاه می کنند
این منو می کشد، اینکه حتی یک روز
بدون فکر کردن به تو روزم را آغاز کنم...
"ترجمه آهنگ empty از winner" 1
تصویر من در آینه
(هیچ لبخندی روی صورتم نیست)
خیلی پوچ است، انگار که هیچ چیزی در آنجا نیست
من تنها در خیابان قدم می زنم
اما در این خیابان خلوت احساس پوچی می کنم
(مانند قلب من ساکت است)
‏Da ra dat dat dat dat dat dat
عزیزم نگران نباش
بعد از بیدار شدن از رویایی که تو در آن بودی
در این صبح واقعی احساس پوچی می کنم
(قلب من خیلی احساس پوچی می کند)
"ترجمه آهنگ empty از winner" 1
همه چی تمام شده است، عشق من
کجایی؟
حالا ما  فقط یک خاطره هستیم
من خوشحال بودم، من را فراموش نکن، بیا دوباره همدیگر را ببینیم
"ترجمه آهنگ empty از winner" 1
روزهای خوب و روزهای غم انگیز
روزهای سخت و روزهای خوشی
حالا همگی تبدیل به خاطراتی از گذشته شدند
من و تویی که در گذشته با هم بودیم حالا دیگر نیستیم
مثل این است که من به واقعیت برگشتم
دلیل من برای زندگی کردن رفته است، ذهن من گیچ شده است
زمانی که من چشمانم را صبح ها باز می کنم، قلب من خیلی احساس پوچی می کند
من این بیهودگی را احساس می کنم، درست مثل زمان قبل از دیدن تو
"ترجمه آهنگ empty از winner" 1
تصویر من در آینه
(دیگه لبخندی روی صورتم نیست)
خیلی پوچ است، انگار که هیچ چیزی در آنجا نیست
من تنها در خیابان قدم می زنم
اما در این خیابان خلوت خیلی احساس پوچی می کنم
(درست مانند قلب من ساکت  است)
‏Da ra dat dat dat dat dat dat
عزیزم نگران نباش
بعد از بیدار شدن از رویایی که تو در آن بودی
در این صبح واقعی احساس پوچی می کنم
(قلب من خیلی احساس پوچی می کند)
"ترجمه آهنگ empty از winner" 1
همه چی تمام شده است، عشق من
کجایی؟
حالا ما  فقط یک خاطره هستیم
من خوشحال بودم، من را فراموش نکن، بیا دوباره همدیگر را ببینیم
"ترجمه آهنگ empty از winner" 1
تو هنوز جلوی چشمانم سوسو می زنی زمانی که من چشمانم را می بندم
اما من کمتر و کمتر تو را احساس می کنم هم چنان که زمان می گذرد
من افسوس نمی خورم، من تنها کمی غمگین هستم
من دلتنگ تو نمی شوم، من فقط آرزوی تو را دارم
من بیشتر و بیشتر می ترسم چون من دیگر مانند قبل نیستم
(هیچ لبخندی روی صورتم نیست)
من می ترسم که ضعیف شدن خودم را ببینم
(درست مانند قلبم ساکت است)
بدون تو، حتی هوای اطراف من سنگین است
‏(Da ra da ra ra ra ra dat)
بعد از بیدار شدن از رویایی که تو در آن بودی
این صبح واقعی ...
"ترجمه آهنگ empty از winner" 1
همه چی تمام شده است (تمام شده است)
عشق من، تو کجایی؟ (کجایی؟)
حالا ما هستیم
"ترجمه آهنگ empty از winner" 1
تنها یک خاطره، من خوشحال بودم (خوشحال بودم)
من را فراموش نکن (من را فراموش نکن)
بیا دوباره هم دیگر را ببینیم