انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: اهنگ Boombayah از بلک پینک Blackpink با ترجمه متن
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
اهنگ Boombayah از بلک پینک Blackpink با ترجمه متن 1

Blackpink in your area
بلک پینک تو منطقه تو
Blackpink in your area
بلک پینک تو منطقه تو
Been a bad girl, I know I am
دختر بدی بودم میدونم که هستم
And I'm so hot, I need a fan
And I'm so hot I need a fan
I don't want a boy, I need a man
من به پسرى احتياج ندارم مرد ميخوام
Click-clack
کلیک کلاک.
Badda bing, badda boom
بادا بینک بادا بوم
문을 박차면 모두 날 바라봄
وقتی در رو محکم باز میکنم همه بهم نگاه میکنن.
굳이 애써 노력 안 해도
حتی اگه سخت هم تلاش نکنم.
모든 남자들은 코피가 팡팡팡
همه ی پسرا از دستم خون دماغ میشن پانگ پانگ پانگ.
팡팡 파라파라 팡팡팡
پانگ پانگ پارا پارا پانگ پانگ پانگ.
지금 날 위한 축배를 짠짠짠
همین الان یه سخنرانی راجع به من بکنین کلیک کلیک کلیک.
Hands up 내 손엔 bottle full o' henny
네가 말로만 듣던 걔가 나야 Jennie
‫دختری که همیشه راجع بهش شنیدی منم جنی!...
춤추는 불빛은 날 감싸고 도네
رقص نور ها اطرافم میپیچید.
Black to the pink
مشکی به صورتی.
어디서든 특별해 oh, yes
هرجا باشم خاصم اوه اره
쳐다 보든 말든 I wanna dance
هم نیست بهم نگاه کنی یا نه من میخوام برقصم.
Like 따라다라단딴 따라다라단딴 뚜두룹바우
좋아 이 분위기가 좋아
ازش خوشم میاد از جو اینجا خوشم میاد.
좋아 난 지금 네가 좋아
ازش خوشم میاد همین الان ازت خوشم میاد.
정말 반했어 오늘 밤
من امشب واقعا دارم عاشقت میشم
너와 춤추고 싶어
میخوام باهات برقصم.

Blackpink in your area
بلک پینک تو منطقه تو
Blackpink in your area
بلک پینک تو منطقه تو
Been a bad girl, I know I am
دختر بدی بودم میدونم که هستم
And I'm so hot, I need a fan
And I'm so hot I need a fan
I don't want a boy, I need a man
من به پسرى احتياج ندارم مرد ميخوام
Click-clack
کلیک کلاک.
Badda bing, badda boom
بادا بینک بادا بوم
문을 박차면 모두 날 바라봄
وقتی در رو محکم باز میکنم همه بهم نگاه میکنن.
굳이 애써 노력 안 해도
حتی اگه سخت هم تلاش نکنم.
모든 남자들은 코피가 팡팡팡
همه ی پسرا از دستم خون دماغ میشن پانگ پانگ پانگ.
팡팡 파라파라 팡팡팡
پانگ پانگ پارا پارا پانگ پانگ پانگ.
지금 날 위한 축배를 짠짠짠
همین الان یه سخنرانی راجع به من بکنین کلیک کلیک کلیک.
Hands up 내 손엔 bottle full o' henny
네가 말로만 듣던 걔가 나야 Jennie
‫دختری که همیشه راجع بهش شنیدی منم جنی!.
춤추는 불빛은 날 감싸고 도네
رقص نور ها اطرافم میپیچید.
Black to the pink
مشکی به صورتی.
어디서든 특별해 oh, yes
هرجا باشم خاصم اوه اره
쳐다 보든 말든 I wanna dance
هم نیست بهم نگاه کنی یا نه من میخوام برقصم.
Like 따라다라단딴 따라다라단딴 뚜두룹바우
좋아 이 분위기가 좋아
ازش خوشم میاد از جو اینجا خوشم میاد.
좋아 난 지금 네가 좋아
ازش خوشم میاد همین الان ازت خوشم میاد.
정말 반했어 오늘 밤
من امشب واقعا دارم عاشقت میشم
너와 춤추고 싶어
میخوام باهات برقصم.

BOOMBAYAH
بوم با یاه.
Yah, yah, yah, BOOMBAYAH
یا یا یا بوم بایاه
Yah, yah, yah, BOOMBAYAH, yah, yah, yah, yah
Yah, yah, yah, yah, yah, yah, yah, yah, yah, yah
Boom, boom ba, boom, boom ba 오빠
Yah, yah, yah, yah, yah, yah, yah, yah, yah, yah
Yah, yah, yah, yah, yah, yah, yah, yah, yah, yah, 오빠
Yah, yah, yah, yah, yah, yah, yah, yah, yah, yah
Yah, yah, yah, yah, yah, yah, yah, yah, yah, yah
Yah, yah, yah, yah, yah, yah, yah, boom, boom ba, BOOMBAYAH
Yah, yah, yah, yah, yah, yah, yah, boom boom ba, boombayah
Blackpink in your area
بلک پینک تو منطقه تو
이제 달려야지 뭘 어떡해
باید عجله کنیم الان، چه کار دیگه ایی باید بکنم؟