انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: متن و ترجمه اهنگ Signal از TWICE
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
متن و ترجمه اهنگ Signal از TWICE 1

Trying to let you know
Sign을 보내 signal 보내
I must let you know
Sign을 보내 signal 보내
سعی میکنم بهت بفهمونم
یه نشونه و سیگنال میفرستم
باید بهت بفهمونم
یه نشونه و سیگنال میفرستم

Sign을 보내 signal 보내
Sign을 보내 signal 보내
Sign을 보내 signal 보내
یه نشونه و سیگنال میفرستم
یه نشونه و سیگنال میفرستم
یه نشونه و سیگنال میفرستم

I must let you know
باید بهت بفهمونم

Sign을 보내 signal 보내
근데 전혀 안 통해
눈빛을 보내 눈치를 주네
근데 못 알아듣네
답답해서 미치겠다 정말
왜 그런지 모르겠다 정말
다시 한 번 힘을 내서
Sign을 보내 signal 보내
یه نشونه و سیگنال میفرستم
ولی اینکارا جواب نمیده
یه نگاه بهت میکنم، همش اشاره میکنم
ولی تو نمیفمی
نا امید و دیوونه شدی
واقعا نمیدونم چرا این اتفاق می افتد
من قدرتمو یه بار دیگه جمع میکنم و
یه نشونه و سیگنال میفرستم

눈짓도 손짓도 어떤 표정도
소용이 없네 하나도 안 통해
눈치도 코치도 전혀 없나 봐
더 이상 어떻게 내 맘을 표현해
مهم نیس چه نگاهی، قیافه یا حالتی بگیرم
فایده نداره، کارنمیکنه
تو اصلا نمیگیرش مگه نه
چطوری میتونم احساساتم را بگم

언제부턴가 난 네가 좋아
지기 시작했어 바보야
왜 이렇게도 내 맘을 몰라
언제까지 이렇게 둔하게
나를 친구로만 대할래
내가 원하는 건 그게 아닌데
اولش نفهمیدم ولی
شروع کردم به دوست داشتن تو یه احمق
چطور میتونی بی خبر باشی
کی میخوای از این بی احساساتیت دست بکشی
فقط مثل یه دوست باهام رفتار میکنی
این چیزی نیست که من میخوام

Signal 보내 signal 보내
찌릿 찌릿 찌릿 찌릿
난 너를 원해 난 너를 원해
왜 반응이 없니
만날 때 마다 마음을 담아
찌릿 찌릿 찌릿 찌릿
기다리잖아 다 보이잖아
왜 알지 못하니
وقتی برات یه نشونه و سیگنال میفرستم
رها، رها، رها، رها، میشم
من تورا میخوام، تو را میخوام
چرا جواب نمیدی؟
هر وقتی که تو را میبینم از صمیم قلب
رها، رها، رها، رها، میشم
من منتظرتم, این خیلی معلومه
چرا نمیفهمی؟

Trying to let you know
Sign을 보내 signal 보내
I must let you know
Sign을 보내 signal 보내
سعی میکنم بهت بفهمونم
یه نشونه و سیگنال میفرستم
باید بهت بفهمونم
یه نشونه و سیگنال میفرستم

널 보며 웃으면 알아채야지
오늘만 몇 번째 널 보며 웃는데
자꾸 말을 걸면 좀 느껴야지
계속 네 곁에 머물러있는데
وقتی هر دفعه که میبینمت بهت لبخند میزنم قطعا باید بفهمی
این اتفاقا بیشتر از یه تصادفه
وقتی همش باهات حرف میزنم باید متوجه بشی
همش دور و برت میچرخم

언제부턴가 난 네가 좋아
지기 시작했어 바보야
왜 이렇게도 내 맘을 몰라
언제까지 이렇게 둔하게
나를 친구로만 대할래
내가 원하는 건 그게 아닌데
اولش نفهمیدم ولی
شروع کردم به دوست داشتم تو یه احمق
چطور میتونی بی خبر باشی
کی میخوای از این بی احساساتیت دست بکشی
فقط مثل یه دوست باهام رفتار میکنی
این چیزی نیست که من میخوام

Signal 보내 signal 보내
찌릿 찌릿 찌릿 찌릿
난 너를 원해 난 너를 원해
왜 반응이 없니
만날 때 마다 마음을 담아
찌릿 찌릿 찌릿 찌릿
기다리잖아 다 보이잖아
왜 알지 못하니
وقتی برات یه نشونه و سیگنال میفرستم
رها، رها، رها ،رها، میشم
من تورا میخوام، تو را میخوام
چرا جواب نمیدی؟
هر وقتی که تو را میبینم از صمیم قلب
رها، رها، رها ،رها، میشم
من منتظرتم,این خیلی معلومه
چرا نمیفهمی؟

찌릿 찌릿 찌릿 찌릿
왜 반응이 없니
찌릿 찌릿 찌릿 찌릿
왜 알지 못하니
رها، رها، رها، رها، میشم
چرا جواب نمیدی؟
رها، رها، رها، رها، میشم
چرا نمیفهمی؟

Sign을 보내 signal 보내
근데 전혀 안 통해
눈빛을 보내 눈치를 주네
근데 못 알아듣네
답답해서 미치겠다 정말
왜 그런지 모르겠다 정말
다시 한 번 힘을 내서
Sign을 보내 signal 보내
یه نشونه و سیگنال میفرستم
ولی اینکارا جواب نمیده
یه نگاه بهت میکنم، همش اشاره میکنم
ولی تو نمیفمی
نا امید و دیوونه شدی
واقعا نمیدونم چرا این اتفاق می افتد
من قدرتمو یه بار دیگه جمع میکنم و
یه نشونه و سیگنال میفرستم
جالب بود معنیش *-*
بازم بزار Smile