انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: ترجمه و متن آهنگ آهنگ illicit affairs از تیلور سویفت
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
ترجمه و متن آهنگ آهنگ illicit affairs از تیلور سویفت 1ترجمه و لیریک آهنگ illicit affairs?
این آهنگ درباره ذهنیت تیلور درباره خیانته که تو طول زمان عوض شده✨
[Verse 1]
Make sure nobody sees you leave
مطمئن شو که کسی نمیبینه که از خونه بیرون میری
Hood over your head, keep your eyes down
کلاهتو سرت کن و چشمات رو به زمین بدوز
Tell your friends you're out for a run
به دوستات بگو داری میری بیرون بدویی
You’ll be flushed when you return
وقتی برمیگردی صورتت سرخ خواهد بود
Take the road less traveled by
از راهی بیا که کمتر استفاده میشه
Tell yourself you can always stop
به خودت بگو که همیشه میتونی تمومش کنی
What started in beautiful rooms
چیزی که تو اتاق های خوشگل شروع شده
Ends with meetings in parking lots
با ملاقات های توی پارک تموم شده( اشاره به رابطه خودش و جو داره)
[Chorus]
And that's the thing about illicit affairs
و این راجع به رابطه نامشروعه
And clandestine meetings and longing stares
و دیدارهای مخفی و نگاه های مشتاق
It's born from just one single glance
این از یه نگاه ساده شروع شده
But it dies and it dies and it dies
A million little times
ولی میمیره و میمیره و میمیره میلیون ها بار کوک

[Verse 2]
Leave the perfume on the shelf
عطر رو روی قفسه رها کن
That you picked out just for him
همون عطری که فقط برای اون انتخاب کردی
So you leave no trace behind
پس هیچ ردی از خودت نمیزاری
Like you don’t even exist
مثل اینکه اصلا وجود نداری
Take the words for what they are
کلمات رو برای چیزهایی که وجود دارن بیان کن
A dwindling, mercurial high
یه اوج بی ثابت که به پایین میره(منظورش مصرف مواده)
A drug that only worked
The first few hundred times
دارویی ( مواد)که فقط چند صدبار اول اثر داره

[Chorus]
And that's the thing about illicit affairs
And clandestine meetings and stolen stares
They show their truth one single time
But they lie and they lie and they lie
A billion little times
ترجمه شده

[Verse 3]
And you wanna scream
و تو میخواستی جیغ بزنی
Don't call me "kid," don't call me "baby"
که منو بچه یا عزیزم صدا نکن
Look at this godforsaken mess that you made me
ببین چه قدر منو پریشون کردی
You showed me colors you know I can't see with anyone else
تو به من رنگ هایی رو نشون دادی که با هیچ کس دیگه ای نمیتونستم ببینم
Don't call me "kid," don't call me "baby"
Look at this idiotic fool that you made me
ترجمه شده
You taught me a secret language I can't speak with anyone else
تو به من زبانی رو یاد دادی که نمیتونم با اون زبان رازآلود با کس دیگه ای صحبت کنم

[Outro]
And you know damn well
و تو خیلی خوب میدونی
For you, I would ruin myself
که به خاطر تو خودمو نابود میکمم
A million little times
میلیون ها بار کوچک