انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: عشق
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
Confused به نظر شما عشق چیست یا به عبارتی عشق را چگونه می بینید یا از عشق چه انتظاری دارید ؟؟ یا واقعا به عشق اعتقاد داری یا نه ؟؟؟؟؟ Huh Huh