انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: از عجیب و غریب ترین فعالیت های هیجان انگیز
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
خود را از یک سکوی 200 متری در حالیکه یک تسمه با خاصیت ارتجاعی به مچهایتان بسته شده پرتاب کنید و در هوا معلق شوید. با حرکت چرخشی رَپیدز و شاید با پریدن از هلیکوتر می توانید از قوی ترین نیروهای دنیا عبور کنید.
همیشه می توان به معتادان آدرنالین اطمینان کرد زیرا آنها فعالیت های ماجراجویی را با در نظر گرفتن، حفظ محدوده ایمنی و اندازه گیری فشار و ضربان قلب و حتی قدرت روده ها انجام می دهند. بنابراین در اینجا 13 فعالیت ماجراجویی درخشان و عجیب و غریب برای گریز از زندگی دشوار و پمپاژ بیشتر خون گردآوری شده است.

فلای بوردینگاز عجیب و غریب ترین فعالیت های هیجان انگیز 1

تاب خوردن بروی تنگه و گلوگاهاز عجیب و غریب ترین فعالیت های هیجان انگیز 1

تک چرخ کوهاز عجیب و غریب ترین فعالیت های هیجان انگیز 1

وارد شدن به داخل آتشفشاناز عجیب و غریب ترین فعالیت های هیجان انگیز 1

سند بوردینگ (شن سواری)از عجیب و غریب ترین فعالیت های هیجان انگیز 1

زیپ لاین رُولِر کُستِراز عجیب و غریب ترین فعالیت های هیجان انگیز 1

عبور از رودخانه خروشان با پَدِل بورد (تخته پدالی)از عجیب و غریب ترین فعالیت های هیجان انگیز 1

شنا کردن در استخر شیطانیاز عجیب و غریب ترین فعالیت های هیجان انگیز 1

تجربیات شهرنشینی در ارتفاعات بالااز عجیب و غریب ترین فعالیت های هیجان انگیز 1

پیاده روی در صخرهاز عجیب و غریب ترین فعالیت های هیجان انگیز 1

ریکشو راناز عجیب و غریب ترین فعالیت های هیجان انگیز 1

غواصی با لوله تنفسیاز عجیب و غریب ترین فعالیت های هیجان انگیز 1

تعقیب و گریز طوفانیاز عجیب و غریب ترین فعالیت های هیجان انگیز 1

32  khosh
اين فعاليت ها آدرنالين را تقويت مي كند درحاليكه تاثيري مثبت در روحيه ميگذارد محصاطانه اكثر تعقيب و گريز هارا مانند يك  فعاليت امكان ناپذير را ممكن ميكند
یه فعالیت میگفتی که میشد توی خونه انجامش بدی/: