انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: ایده برای زمان بی حوصله بودن
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
اگر حوصلتون سر بره چه چیزایی شمارو سر گرم می کنه؟
راه حل هاتونو بنویسید تا دوستان دیگه هم در زمان بیکاری استفاده کنن Heart

به عنوان اولین جواب من خودمو سر گرم کتاب و بولت ژورنال و pubgو ...می کنم
میام انجمن.همین