انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: شما اگه جای الینا بودین کدوم و انتخاب میکردید؟!
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
شما اگه جای الینا بودین کدوم و انتخاب میکردید؟! 1

شما اگه جای الینا بودین کدوم و انتخاب میکردید؟!
اگه تو باشی راستیه رو انتخاب میکنی. من باشم وسطیه کلا کار به سوالتم ندارم