انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: لیریک و ترجمه و تلفظ اهنگ we still از Astro
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
لیریک و ترجمه و تلفظ اهنگ we still از Astro 1


아스트로 (Astro) - We Still Lyrics

Hangul
Yeah 눈 부신 햇살 속에 걸어가
맞닿은 시선 속의 너와 나
두 손을 꼭 잡고 Oh 잡고 Yeah
돌아보면은 참 아득해
넘어온 시간의 길 위에
그 모든 날 그 모든 날
고스란히 남아 있는걸

처음이라 낯선 길을 헤매고
마냥 외롭고 불안한 날에도
곁에 멈춰 서준 한 사람
니가 전부 있어줬잖아 Yeah

수 없는 계절 함께 지나온 뒤에도
이렇게 We Still We Still
여전히 우린 함께야

어떤 시간 속 다시 만난다 해도
여전히 We Still We Still
변치 않을 고백 너를 지킬게

아주 오래도록
약속해 네게 We Still We Still
변치 않을 나의 꿈 너야

너와 걷다 보니 여긴 어딜까
한참이 돼서
문득 들게 됐지 이 생각
이 밤을 따라 밝게
저 빛나는 곳을 향해
너와 함께 가는 중이었어
모든 시간들

기약 없었던 오늘을 만들어 준
네가 있기에
앞으로도 어떤 일도
모두 괜찮을 것만 같아

하루하루 소중한 건 변하고
가끔 엇갈려 두려울 때에도
우린 닿을 거야 반드시
니가 매일 말해줬듯이 Yeah

수 없는 계절 함께 지나온 뒤에도
이렇게 We Still We Still
여전히 우린 함께야
어떤 시간 속 다시 만난다 해도
여전히 We Still We Still
변치 않을 고백 너를 지킬게

곁에 있을게
곁에 있을게
변치 않을 단 하나의 꿈

나중에 시간 지나
주변은 다 변한다고 해도
너를 향한 마음과 내 변치 않을 태도
자는 시간까지 함께 할 거야
I'll see you in my dreams

떠나지 않아 저 끝까지 데려갈게
언제나 We Still We Still
함께할 날이 더 많아
어떤 시간 속 다시 만난다 해도
여전히 We Still We Still
변치 않을 고백 너를 지킬게

아주 오래도록
약속해 네게
We Still We Still
변치 않을 나의 꿈 너야>> WE STILL (BE WITH YOU) <<

آره ما زیر نور درخشان خورشید قدم می‌زنیم
من و تو، به هم چشم می‌دوزیم
درحالی که دست های هم رو محکم نگه داشتیم
وقتی به عقب نگاه می‌کنم گذشته خیلی دور به نظر می‌رسه
همه‌ی اون روزها هنوزم باقی موندن

چون اولین بارمه، گیجم و گم شدم
احساس می‌کنم تنها و مضطربم
تنها کسی که کنار من مونده بود
تو بودی، تویی که درگیر ماجراهای من شدی، آره

حتی بعد از اینکه فصل‌های بیشماری رو باهم گذروندیم
بعداز این، ما هنوز، ماهنوز، ما هنوز باهم هستیم
وقتی دوباره هم رو ببینیم مهم نیست چه زمانی باشه،
هنوزم، ما هنوز، ما هنوز...
من اعتراف غیرقابل تغییرم رو برات نگه داشتم

برای مدت طولانی
بهت قول میدم، ما هنوز، ما هنوز...
رویای تغییرناپذیر من تویی...

می‌خوام وقتی سرت شلوغه حمایتت کنم
اگه جایی برای استراحت خواستی
من همیشه همونجای همیشگی منتظرتم
پس میام و می‌برمت
تنها نمون

اون روزها این تو بودی که بدون هیچ قول و قراری باعث شدی [باور کنم]
که مهم نیست چی بشه همه چیز درست میشه

روز به روز چیزهای باارزش می‌کنن
بعضی وقت‌ها منم می‌ترسم
ولی ما باز به هم می‌رسیم
همونطوری که خودت همیشه بهم می‌گفتی

حتی بعد از اینکه فصل‌های بیشماری رو باهم گذروندیم
بعداز این، ما هنوز، ماهنوز، ما هنوز باهم هستیم
وقتی دوباره هم رو ببینیم مهم نیست چه زمانی باشه،
هنوزم، ما هنوز، ما هنوز...
من اعتراف غیرقابل تغییرم رو برات نگه داشتم

من کنارت می‌مونم
من کنارت می‌مونم
تنها رویای من که هیچ وقت تغییر نمی‌کنه تویی

درست مثل زمستون سردی که می‌گذره
و بعدش بهار سرسبز از راه می‌رسه
میام و پیدات می‌کنم، تویی رو که منتظرم موندی
پس هیچ جای دیگه ای نرو همونجا منتظرم بمون
وقتی به سمتت دویدم به استقبالم بیا

من ترکت نمی‌کنم، تا آخرش باهات می‌مونم
همیشه هنوزم، هنوزم برای ما، روزهای بیشتری برای با هم بودنمون مونده
وقتی دوباره هم رو ببینیم مهم نیست کی باشه ما هنوز، ما هنوز، ما هنوز
من اعتراف تغییر ناپذیرم رو برات نگه داشتم

برای مدت طولانی
بهت قول میدم ما هنوز، ما هنوز
رویای تغییر ناپذیرم تویی
-

-
? ?


We Still

Yeah I walk in the radiant sunshine

Inside yours and my glance that meets together

Holding two hands tightly Oh holding Yeah

When I look back, it's very distant

On the road of passed time

All those days all those days

It's remained of what was left

 

Searching in the unfamiliar roads for the first time

Even on the lonely and anxious days

One person who stopped and stood at the side

You were here for everything Yeah

 

After the passed countless season spent together

Like this We Still We Still

We are still together

 

Even if we meet again at whichever time

Still We Still We Still

The confession that will not change, I'll protect you

 

For a very long time

I promise, to me We Still We Still

My dream that will not change, it's you

 

While walking with you, where is this

After a while

I thought all of a sudden this thoght

Following this night brightly

Towards that bright place

I was in the middle of going with you

All the time

 

Without deadline that made today

Because you were here

Regardless of anything that happens from now

I think everything will be okay

 

Day by day the precious things change

Even sometimes at the confused and scared times

We will reach it certainly

Like how you told me every day Yeah

 

After the passed countless season spent together

Like this We Still We Still

We are still together

Even if we meet again at whichever time

Still We Still We Still

The confession that will not change, I'll protect you

 

I'll be at your side

I'll be at your side

The only one dream that will not change

 

Later time passes

Even if all the surrounding changes

My heart towards you and my attitude that will not change

I'm going to be with you even until it's the time to sleep

I’ll see you in my dreams

 

I won't leave, I'll bring you

Always We Still We Still

There are days that we are going to be together

Even if we meet again at whichever time

There is a lot of time to be together

Even if we meet again at whichever time

Still We Still We Still

The confession that will not change, I'll protect you

 

For a very long time

Promise me, to me

We Still We Still

My dream that will not change, it's youAstro ?
We Still ?

~~

یه نون بوشین هِسال سوگه گورو گا
مات دان شیسون سوگه نو وانا
تو سونِل گوک جابگو Oh جابگو یه
تورا بومیونِن چام آدِک هه نومو عون شیگانه کیل ویه
که مودِن نال که مودِن نال کوسه رانی ناما اینِن گول

چوعِمی را ناسون گیرِل هه مِگو
مانیان وِروب گو بورا نان ناره دو
کیوته مومچو سوجون هان سارام
نیگا چونبو ایسو جو جانا Yeah

سو اومنِن گِجول هامگه جیناعون دیه دو
ایروکه We still we still
یوجونی اورین هامگه یا
اودون شیگان سوگ تاشی مانان دا هِدو
یوجونی We still we still
پیونچی آنِل گوبِک نورِل جیکیل گه

عاجو اوره دوروک
یاکسوکه نِگه We still we still
پیونچی آنِل نایه گوم نویا

هارو اون جونگیل باباسِل نویه گه بوتی موک
دِگو شیپو شیلگوت پیریو هادامیون
هان سانگ دوک گاتِن گو که جاریه سو
ایسِل تِنیگا دِری رو کالگه
هونجا ایتجی مالگو

کیاگ اوبسوت دون اونِرِل مان دِرو جون نِگا ایت گیه
آپه رودو اودون ایلدو مودو کِنچانِل گومان گاتا

هارو هارو سوجونگ هانگو بیون هاگو
کاگِم اوت گالیو دوریو عولده عِدو
اورین تاعِل گویا بانده شی
نیگا مه‌ایل ماره جوت دِشی Yeah

سو اومنِن گِجول هامگه جیناعون دیه دو
ایروکه We still we still
یوجونی اورین هامگه یا
اودون شیگان سوگ تاشی مانان دا هِدو
یوجونی We still we still
پیونچی آنِل گوبِک نورِل جیکیل گه

گیوته ایسِل گه
گیوته ایسِل گه
پیونچی آنِل تان هانایه گوم

اAlright چوعون گیو اوری جیناگو
پورون بومی چاجا عو دِشی
کیداریو جونِن نورِل چاجا گالگه بانده شی
اودی گاجی مالگو گوگی گِنیانگ ایسو
نِگا دالیو گامیون نون بانگیو جومیون ده

توناجی آنا جوگِت گاجی دِریو گالگه (ah, yeah)
اونجه نا we still, we still (we still, we still)
هامگه هال ناری دو مانا
اودون شیگان سوک داشی مانان دا هِدو (oh, yeah)
یوجونی we still, we still (we still)
پیونچی آنِل گوبِک نورِل جیکیل گه

آجو اوره دوروک (woah)
یاکسوکه نِگه we still, we still
پیونچی آنِل نایه گوم نویا


♪ ┈•✦•۪̜۫•?❄️?•۪̜۫•✦•┈ ♪

♪ ┈•✦•۪̜۫•?❄️?•۪̜۫•✦•┈ ♪


Romanization
Yeah nun busin haessal soge georeoga
majdaheun siseon sogui neowa na
du soneul kkok japgo Oh japgo Yeah
dorabomyeoneun cham adeukhae
neomeoon siganui gil wie
geu modeun nal geu modeun nal
goseuranhi nama issneungeol

cheoeumira naccseon gireul hemaego
manyang oeropgo buranhan naredo
gyeote meomchwo seojun han saram
niga jeonbu isseojwossjanha Yeah

su eopsneun gyejeol hamkke jinaon dwiedo
ireohge We Still We Still
yeojeonhi urin hamkkeya

eotteon sigan sok dasi mannanda haedo
yeojeonhi We Still We Still
byeonchi anheul gobaek neoreul jikilge

aju oraedorok
yaksokhae nege We Still We Still
byeonchi anheul naui kkum neoya

neowa geotda boni yeogin eodilkka
hanchami dwaeseo
mundeuk deulge dwaessji i saenggak
i bameul ttara balkge
jeo bichnaneun goseul hyanghae
neowa hamkke ganeun jungieosseo
modeun sigandeul

giyak eopseossdeon oneureul mandeureo jun
nega issgie
apeurodo eotteon ildo
modu gwaenchanheul geosman gata

haruharu sojunghan geon byeonhago
gakkeum eosgallyeo duryeoul ttaeedo
urin daheul geoya bandeusi
niga maeil malhaejwossdeusi Yeah

su eopsneun gyejeol hamkke jinaon dwiedo
ireohge We Still We Still
yeojeonhi urin hamkkeya
eotteon sigan sok dasi mannanda haedo
yeojeonhi We Still We Still
byeonchi anheul gobaek neoreul jikilge

gyeote isseulge
gyeote isseulge
byeonchi anheul dan hanaui kkum

najunge sigan jina
jubyeoneun da byeonhandago haedo
neoreul hyanghan maeumgwa nae byeonchi anheul taedo
janeun sigankkaji hamkke hal geoya
I'll see you in my dreams

tteonaji anha jeo kkeutkkaji deryeogalge
eonjena We Still We Still
hamkkehal nari deo manha
eotteon sigan sok dasi mannanda haedo
yeojeonhi We Still We Still
byeonchi anheul gobaek neoreul jikilge

aju oraedorok
yaksokhae nege
We Still We Still
byeonchi anheul naui kkum neoya