انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: حاضری خواهر یا برادرت با نفر قبلی ازدواج کنه؟
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5
سلام. عرضم به خدمت با نمکایی مثل خودم حتی اگه خواهر یا برادرم ندارید فرض کنید دارید. و بگید اگه داشتید میزاشتین یا نه.
۱
۲
۳
هرکی سپاس نده خیلی بده Angel
حتی فکرشم نکن
نفر بعدی لطفا‌. امکان نداره
بستگی دارع:/
شاید ://
نع
چون شنیدم دوص دختر دارع:/
اره.بره بگیره راحت شم از دستش

مبارکت باشه
نح مشخصا چون شناختی نبوده(=
احتمالا ://
نه. خیلی رو مخه.
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5