انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: اسمتو بنویس ببین چه شعری ساخته میشه*.^
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه‌ها: 1 2
ای مهربان یارم رسوای جهانم کن مروارید چشمانت یادی از ما کن تا هستی منم هستم ای مهربان یارم ._.
با عشق تو می مانم
یادی از ما کن
تا هستی منم هستم
ای مهربان یارم
زلف خود پریشان کن هر دم بر زبان جاریست
رسوای جهانم کن ای مهربان یارم Bd3
مروارید چشمانت 
حال از من نمیپرسی
در جانم زدی رخنه
ثابت میکنم هستم
هردم بر زبان جاریست 
..
مروارید چشمانت
حال از من نمیپرسی
مروارید چشمانت
در جانم زدی رخنہ
رسوای جھانم کن
ضربان دلم بشنو
ای مھربان یارم

بیشتر میخورہ فوش باشہ .___.
صفحه‌ها: 1 2